Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Редакційно-видавничий відділ

Наша історія

             Значне скорочення кількості навчально-методичної та наукової літератури у 90-х роках минулого століття змусило Київський національний економічний університет організувати видання підручників силами власних наукових кадрів.

      Потужний професорсько-викладацький потенціал КНЕУ став основою створення у 1996 році власного видавництва, яке вже за кілька років спромоглося забезпечити не лише власні потреби у такій літературі, але й, значною мірою, вгамувати її гострий дефіцит на книжковому ринку України.

      Так, якщо 1995 року обсяг видань університету складав лише 25 друкованих аркушів, то вже наступного року цей показник зріс майже на порядок, а, наприклад, останні 10 років обсяг публікацій з логотипом КНЕУ щорічно досягав, у середньому, біля 2,5 тис. друкованих аркушів.

       Це в сотню разів перевищує наш стартовий рівень на момент започаткування власної видавничої справи!

Наш асортимент

       За два десятиліття радикально змінився асортимент наших видань. Зараз він включає в себе:

- навчальну літературу (підручники, навчальні посібники, конспекти й курси лекцій, практикуми, хрестоматії, навчальні програми, аркушеві ілюстровані видання, мовні й тлумачні словники, довідники, каталоги тощо);

- навчально-методичні видання (навчально-методичні посібники, кейси, методичні вказівки, роздавальні матеріали тощо); 

- наукову літературу (збірники наукових праць, журналів, монографії, тези доповідей,  матеріали конференцій, симпозіумів, семінарів, періодичні наукові та науково-пізнавальні видання тощо);

      Університет є видавцем 12 друкованих та двох електронних періодичних наукових збірників.

Наші нагороди

        Наші кращі видання були відзначені дипломами Франкфуртського та Варшавського міжнародних книжкових ярмарків, міжнародної виставки "Гаудеамус - навчальна книга" в Румунії, форумів видавців у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпропетровську.

        Протягом багатьох років книги з логотипом КНЕУ здобувають золоті та срібні медалі на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти».

Що ми вміємо

        Наш структурний підрозділ є важливою ланкою у забезпеченні життєдіяльності університету. Сьогодні – це сучасний редакційно-видавничий комплекс, що застосовує у своїй діяльності найсучасніші інформаційні технології і виконує повний закінчений цикл проходження видання від редагування до випуску у світ.

        У нашому дружньому колективі – досвідчені та висококваліфіковані літературні й технічні редактори, коректори, верстальники, оператори, здатні виконати найскладніші замовлення.

       Нам до снаги текстові та художньо-графічні роботи (набір, літературне та стилістичне редагування, коректура, сканування й обробка зображень, дизайнерська розробка стилю), розробка оригінал-макетів видань, комп’ютерна верстка, тиражування публікацій тощо.

        На замовлення структурних підрозділів ми, також, здійснюємо макетування, редакційне опрацювання та підготовку до друку бланків документів.

        Поступове витіснення «паперових» видань електронними аналогами жодним чином не вплинуло на традиційні види діяльності відділу.

        Навпаки, спрощення та здешевлення процедур випуску книги (за рахунок зниження частки поліграфічної складової) призвело до збільшення кількості та обсягу замовлень.

Цінуємо наших авторів

        Ми з турботою ставимося до наших авторів, налагоджуємо з ними не лише ділові, але й дружні стосунки, щиро вдячні за партнерство і взаєморозуміння, високо цінуємо нелегку авторську працю.

        Завжди надаємо необхідні консультації і поради, заздалегідь інформуємо про вимоги до технічного оформлення рукопису і набору тексту, визначених діючим законодавством, державними стандартами та нормативними документами університету.

        Вбачаємо свою місію у тому, щоб спростити і полегшити роботу автора над публікацією.

         Наші стандарти

        Співпраця з авторами здійснюється відповідно до норм чинного законодавства та «Положення про підготовку та видання навчальної літератури» а також «Положення про редакційні колегії навчальних видань», затверджених Вченою радою 26.05.2015 року (протокол № 11) та введених в дію наказом ректора від 3.05.2016 року № 424.

        Відділ приймає для редакційного опрацювання матеріали наукових збірників конференцій, семінарів, тощо, якщо вони подані вчасно та оформлені організаторами заходу згідно вимог Положення про порядок організації та проведення наукових заходів у КНЕУ, а саме: по кожній секції (напрямку), розділу, платформі тощо статті та/або тези мають бути сформовані у вигляді окремих файлів виключно у відповідності до заявленого змісту публікації.

        Розповсюдження готових видань серед структурних підрозділів КНЕУ та обов’язкових користувачів відбувається згідно діючих державних стандартів та Порядку розподілу, організації руху та обліку власних друкованих видань університету.

        Вся наша продукція має повний видавничий супровід: міжнародні стандартні номери книг, періодичних видань (ISBN, ISSN), УДК, авторські права застережено.

        Науковим збірникам, статтям, монографіям обов’язково присвоюється статус публікації.

        Статті, що публікуються в наукових журналах, проходять подвійне рецензування та перевірку на плагіат, що сприяє підвищенню їх якості та наукової цінності.

        Університет внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

        Наші видання мають європейський науковий і літературно-художній рівень. Підручники та навчальні посібники переважно видаються у фірмовому серійному оздобленні.

        Окремі з них унікальні за викладом предмета навчання і не мають аналогів в Україні.

Рухаємося вперед

     Йдучи у ногу з часом, за прикладом провідних університетів світу, Вчена рада у 2018 році  скоригувала концепцію видавничої діяльності КНЕУ, акцентуючи головну увагу на якість публікацій, підвищення конкурентоспроможності видань, збільшення рейтингів цитування вчених університету у міжнародних наукометричних базах даних і т. п.

     З метою підвищення ефективності видавничої справи та оптимізації витрат, поліграфічні та логістичні операції було передано на аутсорсинг, видавництво КНЕУ реорганізовано у редакційно-видавничий відділ.

     На новостворений підрозділ покладено функцію розробки та реалізації стратегії видавничо-інформаційної діяльності університету а також оперативного і якісного виконання головного завдання - редагування, підготовка до друку та тиражування наукової і навчально-методичної літератури з метою досягнення кращих світових стандартів у забезпеченні навчального процесу та наукової діяльності університету.

 

        Видання КНЕУ імені Вадима Гетьмана мають величезну читацьку аудиторію – студенти, аспіранти, викладачі й науковці університету та інших вищих закладів освіти. Ними жваво цікавляться книгарні, бібліотеки, широкий читацький загал.

        Наші книги - бажані гості в найвіддаленіших куточках України і світу.

Документи за темою:

 

 

Остання редакція: 31.01.23