Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Переваги навчання в КНЕУ

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В КНЕУ

1. Визнана в суспільстві і за кордоном якісна економічна освіта.

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана є найпотужнішим закладом вищої економічної освіти України з більш ніж 110-річною історією, що підтверджується високими рейтингами серед 

роботодавців а саме:

 КНЕУ - це 8 навчальних корпусів, 9 факультетів, 53 кафедр, 5 коледжів, аспірантура і докторантура, науковий парк, 21 науково-дослідний інститут  фундаментальних і прикладних досліджень, найбільша бібліотека серед ВНЗ України, яка налічує  більше 1,3 млн. примірників навчальної та наукової літератур.

 

2. Спільні дипломи з партнерським  університетом Редлендс, Каліфорнія, США

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана пропонує спільні англомовні магістерські програми МВА та Міжнародний менеджмент з університетом Редлендс, Каліфорнія (США), які розроблені за стандартами США та акредитовані WASC, USA (Асоціацією західних коледжів та університетів, США) у 2015 році та ACBSP (Радою з акредитації бізнес-шкіл  та програм) у 2017  році.  Програми передбачають навчання в КНЕУ та США й отримання спільного диплома.

 

3. Унікальна можливість отримати міжнародну професійну кваліфікаціюСІМА

Міжнародна фінансова кваліфікація СІМА  – це одна з найбільш престижних професійних кваліфікацій на глобальному рівні (http://www.cimaglobal.com). Велика кількість випускників програми СІМА займають посади фінансових директорів та керівників компаній. Після закінчення навчання за програмою СІМА студенти КНЕУ паралельно з дипломом бакалавра/магістра отримують міжнародний сертифікат/диплом СІМА, який визнається в будь-якій країні світу (http://cima.kneu.edu.ua).

4. Розвинені партнерські відносини з бізнес-структурами.

З метою розвитку співпраці з провідними вітчизняними та іноземними бізнес-структурами в КНЕУ працює Центр корпоративних зв’язків.

Діяльність Центру забезпечує: 

 • формування системних зв'язків Університету з вітчизняними, іноземними підприємствами й організаціями різних галузей економіки, 
 • співробітництво з галузевими асоціаціями, державними установами та представниками громадянського суспільства; 
 • працевлаштування випускників і стажування представників професорсько-викладацького складу Університету; 
 • координування функцій інших структурних підрозділів Університету щодо його позиціонування й просування на ринку освітніх послуг у сучасному бізнес-середовищі; 
 • надання платних послуг стороннім організаціям стосовно підготовки й підвищення кваліфікації їх персоналу, а також інших послуг інформаційного й консультаційного змісту;
 • координацію співпраці з ГО "Рада роботодавців та випускників ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" та Радою роботодавців при ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".

 

5. Гарантоване працевлаштування.

Центр «Перспектива» є структурним підрозділом університету, який було створено в 1999 році з метою налагодження тісної співпраці з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів і випускникаів університету.

Основні напрями роботи Центру:

 
 • інформування студентів про напрями діяльності та потреби в кадрах підприємств, організацій в Україні та за кордоном;
 • консультування студентів з питань планування професійної кар’єри;
 • сприяння працевлаштуванню студентів та допомога в пошуку бази для практики;

 • організація прямих контактів між студентами і роботодавцями;

 • надання допомоги роботодавцям у підборі необхідних спеціалістів із числа студентів університету;

 • надання інформації студентам про можливості тимчасового працевлаштування під час навчання, під час літніх та зимових канікул і на неповний робочий день;

 • організація ярмарку вакансій та презентацій підприємств, організацій, установ;

 • організація та проведення конкурсів, майстер-класів із залученням експертів провідних організацій.

6. Міжнародна студентська мобільність.

Центр міжнародної академічної мобільності  складається з 3 відділів: відділ візово­реєстраційнної роботи, обліку та контролю; відділ з роботи з країнами Європи та Північної Америки, відділ з роботи з країнами СНД та Азії.

Діяльність ЦМАМ відбувається у таких напрямах:

1. Поглиблення співпраці з чинними фондами та участь у проектах, програмах (Еразмус Плюс, TEMPUS–Trans–European Mobility Programme for University Studies(Транс'європейська програма взаємообміну між університетами), ДААД Фулбрайт, «Європа 2020» тощо), науковими, освітніми та бізнес-структурами.

2. Здійснення відбору кандидатів для участі в програмах академічної мобільності.

3. Супроводження програм академічного співробітництва, організація обміну фахівцями з іноземними вищими навчальними закладами, інституціями і бізнес­-структурами.

5. Залучення іноземних викладачів, спеціалістів та студентів до участі в освітньому та науковому процесах Університету, а також у культурно-­масовій та спортивній роботі.

6. Обмін науковою та методичною інформацією із закордонними партнерами.

7. Надання науково-­педагогічному персоналу та студентам консультативної й організаційної підтримки у плануванні й розвитку міжнародної співпраці.

8. Забезпечення підрозділів Університету інформаційними матеріалами щодо проведення міжнародних форумів, конференцій, семінарів, презентацій, виставок, оголошених конкурсів щодо отримання грантів.

9. Організація прийому офіційних іноземних делегацій.

10. Здійснення перекладу та завірення документів про освіту, науковий ступінь та звання; підготовка пакету документів на отримання віз для службових відряджень, стажувань, навчання, підвищення кваліфікації, що визначаються відповідними наказами ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

7. Дистанційне навчання.

Дистанційне навчання— це звичайне навчання, перенесене у віртуальний світ.

Щотижня студенти повинні переглянути відеолекції, виступити на форумах, ­семінарах, виконати завдання, поспілкуватись з викладачем, пройти тестування, отримати оцінку, але час та місце занять обирається самостійно.

Як студенти КНЕУ, вони мають доступ до усіх наукових та навчальних ресурсів Університету — бібліотеки електронних підручників, розроблених нашими викладачами, репозитарію з науковими працями, навчально­методичних матеріалів з наук і дисциплін, електронного журналу.

Як студенти дистанційної форми навчання, працюючи у системі дистанційного навчання Moodle, вони отримують доступ до навчально-­методичного наповнення з усіх предметів, у результаті опанування яких отримують сучасні та ґрунтовні знання.

Дистанційний формат навчання стане в нагоді тим, хто планує паралельно навчатись або працювати в Україні чи за кордоном, або має особливі потреби щодо організації навчання.

 

8. Посилене вивчення іноземних мов.

Центр «Інтенсив» - це сучасний навчальний комплекс, обладнаний новітніми технічними і мультимедійними засобами  

Вивчають як засіб усного та писемного спілкування такі мови: англійську, німецьку, французьку, шведську, іспанську, італійську, польську,   турецьку,   китайську,   українську та   російську як іноземні.

Переваги навчання в центрі «Інтенсив»:

 • оволодіння живою іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування за короткий час
 • навчання починається зі спілкування, а не із засвоєння граматичних правил
 • процес навчання проходить у формі рольової гри у дружній неформальній атмосфері радісного спілкування, завдяки чому долається мовний бар’єр.
 • малі групи (6¬-8 осіб)
 •  повне забезпечення навчальними матеріалами
 • забезпечення сучасними інтерактивними навчально-методичними посібниками
 • висококваліфіковані і творчі викладачі, у тому числі носії мов
 • online-навчання
 • online-навчання з носіями мов
 • Індивідуальне навчання
 • навчання коректного складання CV, Cover Letter, Motivation Letter, Business correspondence, Essay, Course design, Scenario design, Articles writing
 • авторські методики навчання та підготовки до складання іспитів з IELTS, TOEFL, Goethe Institute
 • підготовка до складання тесту на володіння іноземною мовою на рівень В2 та вищий
 • виконання тесту на рівень В2 та вищий й отримання сертифікату, що визнаеться МОН України для отримання наукового ступеня

 

9. Участь у наукових дослідженнях.

За підтримки наукового студентського товариства  КНЕУ проводиться  науково-дослідна та науково-практична діяльність шляхом залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської та організаційної роботи, яка спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету. Студенти КНЕУ є постійними призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад.

 

10. Студентське самоврядування.

Студентська профспілка

Метою її діяльності є забезпечення захисту економічних, соціальних, духовних прав та інтересів своїх членів.

Профспілкова організація  КНЕУ, за результатами Всеукраїнського огляду-­конкурсу Федерації профспілок України, є кращою серед ВНЗ України.  

Для виконання необхідних завдань створено такі комісії:

 • - організаційно­-фінансова;
 • - з питань соціального та правового захисту;
 • - житлово­-побутова;
 • - з питань спорту та туризму;
 • - з питань культури;
 • - з питань працевлаштування;
 • - з питань зв’язків з громадськістю та професійного розвитку.

Профком проводить активну роботу серед співробітників щодо здорового способу життя. Протягом п’яти років організовано проведення щорічних чемпіонатів з футболу за кубок профкому, змагання з тенісу, волейболу, баскетболу, кікеру та боулінгу. У 2016 р. команда студентів КНЕУ посіла І місце у фіналі Студентської ліги ФК «Динамо­-Київ».

Щороку спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» організовано благодійний аукціон побачень для студентів, під час якого профком зібрав рекордну суму коштів серед усіх учасників. Самостійно профком організовує й інші благодійні заходи, зокрема поїздки до дитячих будинків та екологічні акції.

Комісія з питань культури є найбільш яскравою серед усіх комісій. Вона разом із Центром культури і мистецтв організовує фестивалі «Осіння казка», бенефіс університетської молоді «Студентський БУМ» та інші конкурси талантів. Профком проводить внутрішньофакультетські фестивалі, має відео­випуски «ProfKNEU» на YouTube-каналі з новинами про студентське життя.

 

 

Студентська академічна рада


Студентська академічна рада  є провідним органом студентського самоврядування, який об’єднує на добровільних засадах студентів університету, сприяючи створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу.

САР є ланкою між студентами та викладачами, щоб зробити їх спілкування ефективнішим, дати можливість студентам донести до адміністрації університету свій погляд на навчальний процес.

САР забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь у керуванні університетом, дає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навички студентів.

 

11. Захоплююче студентське життя.

Студентська команда EnactusКНЕУ - триразовий чемпіон України з соціального підприємництва. Наша команда представляла Україну в Китаї, ПАР та Великій Британії і реалізувала вже більше 20 соціально-підприємницьких проектів. 

Enactus– це міжнародна неприбуткова організація, що об’єднує студентів, викладачів та представників бізнесу, які використовують силу підприємницької дії для покращення якості життя та життєвих стандартів людей з різними потребами. Кожного року проходять Національні та Глобальні змагання, де команди представляють результати своїх проектів і змагаються за найкращі соціальні проекти, які мають найбільший позитивний вплив на суспільство. 

Досвід участі в Енактусі – це досвід, який змінює як життя людей з різними потребами, так і життя членів команди. Дана ініціатива існує в КНЕУ більше 5 років, і за цей час студенти нашої команди реалізували більше 20 соціальних проектів.

http://enactuskneu.weebly.com/

https://www.facebook.com/enactuskneu/

Студентська команда CFA КНЕУ - чотириразовий чемпіон національного фіналу найпрестижнішого у світі конкурсу з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge, колектив гідно презентує Україну на міжнародній арені.

Конкурс CFA Institute Research Challenge – це міжнародне змагання з написання фінансових аналітичних звітів, які представлені експертам у цій галузі. Конкурс складається з трьох рівнів: місцевого, регіонально та глобального.

CFA Institute Research Challenge сприяє передовому досвіду в галузі фінансових досліджень для  наступного покоління аналітиків через практичне наставництво і презентаційні навички.

Команда CFA КНЕУ в 2015 р. у складі Заярного Євгена, Дерюги Захара, Віхрової Анастасії, Клен Юлії та Барася Богдана стала чемпіоном Європи, а також віце-чемпіоном світу поряд з командою США та Філіппін. У 2016 році команда КНЕУ стала віце-чемпіоном Європи та гідно представила Україну на світовій арені. У 2018 році студенти команди CFA КНЕУ стали національними чемпіонами України і представляли нашу державу в Ірландії (Дублін), поступившись світовим чемпіонам CFA  2018 - Університету Лазанни (Швейцарія).

https://www.facebook.com/kneucfa

 

Центр культури і мистецтв

У Центрі культури і мистецтв діють мистецькі ­творчі студії з різних напрямів. Хореографічне мистецтво представлено у студії «Театр танцю», де органічно поєдналася народна, бальна, сучасна та естрадна хореографії.

В інструментально-­оркестровій студії навчають музичної грамоти та гри на музичних інструментах, у вокально-­хоровій студії — мистецтва співу, а в студії образотворчого мистецтва та дизайну — академічного живопису і рисунку, графічного та побутового дизайну, декоративно-­прикладного мистецтва. Учасники студій центру постійно беруть участь у всіх мистецьких заходах

КНЕУ запрошують до участі у фестивалях, гала­-концертах, шоу­-програмах, а також і до інших міжвишівських мистецьких акцій.

 

 

Туристичний клуб «Скіфи»

Студентський туристичний клуб “Скіфи”КНЕУ – студентська громадська організація Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана, що створена з метою:

 • розвитку туризму серед студентів
 • сприяння всебічному гармонійному розвитку студентів
 • пропаганди здорового способу життя
 • формування та популяризації іміджу КНЕУ серед вишів України
Остання редакція: 07.07.22