Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВСП "Роменський фаховий коледж КНЕУ ім. В. Гетьмана

КерівництвоРудь Ніна Андріївна
Заслужений працівник освіти України

Директор коледжу – Рудь Ніна Андріївна
Контактний телефон: (05448) 7-20-33
E-mail: info@rckneu.com.ua

Заступник директора з навчальної роботи – Ручко Людмила Миколаївна

E-mail: l.ruchko@rckneu.com.ua

Заступник директора з виховної роботи – Бондаренко Людмила Федорівна

Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи – Крошка Ніна Михайлівна

E-mail: vinnik@rckneu.com.ua

Методист – Діхнич Людмила Павлівна

E-mail: dihnich@rckneu.com.ua

Головний бухгалтер – Задорожня Оксана Сергіївна
Контактний телефон: (05448) 7-20-16
E-mail: o.zadorozhnaya@rckneu.com.ua

 

 

Історія коледжу

Історія коледжу бере початок з 1900 року, коли Роменське земляцтво організувало в с. Глинськ показову майстерню.

З 1900 по 1947 рік гончарна майстерня пройшла цілий ряд реорганізацій:

 • 1909 рік – школа інструкторів з гончарного виробництва;
 • 1918 рік – художньо-керамічна школа;
 • 1930 рік – технічно-професійна школа;
 • 1930 – 1933 роки – Глинський скло-фаянсовий технікум.

Після Великої Вітчизняної війни рішенням Ради міністрів УРСР від 17 вересня 1947 року був організований індустріальний технікум, який знаходився в селі Глинську Сумської області до 1966 року.

У 1966 році Глинський індустріальний технікум був реорганізований у Роменський індустріальний технікум і переведений з села Глинськ до міста Ромни. Технікум готував спеціалістів для промисловості будівельних матеріалів за двома спеціальностями: «Технологія кераміки» і «Відкрита розробка родовищ корисних копалин».

У 1982 році була відкрита спеціальність «Ремонт і монтаж промислового обладнання».

У 1982 році був побудований навчальний корпус на 960 місць.

У 1985 році навчалося 960 студентів (або слухачів) на державному бюджеті. У 1994 році був реорганізований Роменський індустріальний технікум і Роменський вечірній технікум радіоелектронного приладобудування шляхом їх ліквідації і створення на їх базі Роменського політехнічного технікуму.

У 1994 році в технікумі була відкрита спеціальність «Економіка підприємства» і припинено набір на спеціальність «Відкрита розробка родовищ корисних копалин».

У 1995 році був перший набір студентів на спеціальності «Обслуговування і ремонт нафтових і газових промислів» та «Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку».

У 2000 році відкрито спеціальності:

 • «Соціальна робота»;
 • «Бухгалтерський облік».

З 2001 року технікум готує фахівців зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

З 2020 року розпочато набір на навчання за спеціальностями:

 • «Право»;
 • «Менеджмент».

Гордістю коледжу є його випускники:

 • Телющенко Іван Федорович – кандидат технічних наук, генеральний директор ТОВ «Керамейя»;
 • Северин Сергій Федорович – директор ДП будівельно-монтажного підприємства «Ромнипромбуд»;
 • Тітенко Микола Миколайович – начальник Анастасівського промислу «Охтирканафтогаз».

Коледж має достатню навчально-матеріальну базу:

 • навчальний корпус;
 • майстерню;
 • гуртожиток;
 • бібліотеку, читальний зал;
 • спортивну залу;
 • тенісну залу;
 • тренажерну залу;
 • спортивний майданчик;
 • актову залу;
 • лінгафонний кабінет;
 • їдальню;
 • кабінет соціально-психологічної служби;
 • медичний пункт;
 • музей історії коледжу;
 • музей народного побуту «Світлиця»;
 • приміщення для роботи студентської ради коледжу.

 

Інформація вступнику до коледжу

Роменський фаховий коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

За денною формою навчання (на базі 9 класів):

081 Право 

123 Комп’ютерна інженерія

185 Нафтогазова інженерія та технології

231 Соціальна робота

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

 

 

Детальніше про спеціальності:

 

081 Право

Термін навчання – 3 роки 10 міс.

Юрист – це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві. Кожному потрібен свій юрист, як і свій лікар.

Професія юриста буде затребувана завжди, поки існують державні системи, побудовані на законодавчо-правовій основі. Людина, що володіє тонкощами правової організації і прекрасним знанням законів, необхідна у всіх сферах суспільного життя, економіки і політики.

Навчання за освітньою програмою «Право» зорієнтовано на засвоєння студентами базових засад права та окремих його галузей, формування адекватного сприйняття та розуміння права як регулятора суспільних відносин, феномену людської цивілізації, а також на оглядове вивчення усієї системи юридичних наук, на здобуття знань, умінь та навичок у межах широкого кола галузей права. Також навчання за даною програмою передбачає розвиток у студентів спроможності застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у найбільш важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.

Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого бакалавра розкриває широкий спектр правознавчих дисциплін, таких як цивільне, кримінальне, адміністративне, сімейне, економічне, господарське, трудове, конституційне, земельне та інші галузі права. 

Випускники з фахового молодшого бакалавра зі спеціальності «Право» підготовлені до роботи в різних правничих установах і можуть працювати в управліннях пенсійного фонду України, фондах  соціального страхування, державних податкових інспекціях, відділах реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Крім того,  фахівців з права потребують юридичні консультації, нотаріальні установи, підприємства, які  в своїх штатних розкладах мають посади юристів.  Коледж готує фахівців, які здатні  працювати в предметній галузі діяльності, яка спрямована на правове забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, а також захист прав та законних інтересів громадян та держави.

Випускники коледжу зі спеціальності «Право» – це майбутні конторські (офісні) службовці, секретарі судових засідань, секретарі суду, судові розпорядники, організатори діловодства у системі судочинства, помічники нотаріуса, помічники юриста, митні інспектори, державні податкові інспектори.

 

123 Комп’ютерна інженерія

Термін навчання – 3 роки 10 міс.

Спеціальністю, яка як ні одна інша крокує в ногу з часом, є «Комп’ютерна інженерія».

Комп’ютерщик – це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій. Завдання, пов'язані з комп’ютерною інженерією, включають розробку програмного забезпечення, проектування комп’ютерних систем і мереж, обслуговування мережевої інфраструктури, створення сайтів.

Комп’ютерні інженери, мають професійну підготовку в галузі програмування, інформаційної безпеки, комп’ютерних систем і мереж, сайтобудування, комп’ютерної графіки. 

Комп’ютерні системи та мережі широко використовуються на промислових підприємствах, в банківських установах, у торгівельній мережі.

Також, на сучасному етапі, бурхливо розвиваються та особливо потребують комп’ютерних інженерів інтернет-провайдери, оператори мобільного зв’язку, телекомунікаційні компанії.

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» мають можливість продовжити навчання у таких закладах вищої освіти:

 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка».

 

185 Нафтогазова інженерія та технології

Термін навчання – 3 роки 10 міс.

Фахівці цієї спеціальності здатні вирішувати проблеми, пов'язані з неперервним технологічним процесом від спорудження свердловин, видобутку, підготовки, транспортування до зберігання нафти та газу, переробки і їх реалізації.

Під час навчання студенти засвоюють дисципліни професійної підготовки, які є теоретичним та технологічним фундаментом нафтогазової справи: з бурового та нафтопромислового устаткування, автоматизації виробництва, інженерної графіки, буріння свердловин та видобутку нафти і газу.

Наші випускники зможуть працювати в галузі видобутку нафти і газу, переробної сфери, спорудження та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ, що діють на території Роменського, Охтирського та інших районів Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини.

Студенти спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Термін навчання – 2 роки 10 міс.

«Фінанси, банківська справа та страхування» – це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності!

Якісний рівень професійних знань, культура економічного мислення, формування страхової освіченості та опанування основами фінансової філософії дадуть можливість майбутнім працівникам-фінансистам забезпечити новий етап розвитку суспільства. 

Справжній фінансист повинен оволодіти теоретичними та практичними знаннями в галузі фінансів, бухгалтерського обліку, економіки, банківської справи, менеджменту.

Місце професійної діяльності випускників цієї спеціальності: банківські установи, державні фінансові організації, приватні підприємства та установи, страхові організації.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мають можливість продовжити навчання у:

 • Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Сумському державному університеті;
 • Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

 

073 Менеджмент

Термін навчання – 2 роки 10 міс.

Якщо Ви мрієте керувати частиною виробничого процесу, якщо Ви маєте бажання ефективно керувати людьми  Ви маєте навчатися на спеціальності «Менеджмент»!

Спеціальність «Менеджмент» дає можливість студентам отримати поглиблені економічні теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера. Подібні знання, вміння та навички випускників спеціальності «Менеджмент» дають можливість отримати перспективну роботу в успішних організаціях.

Навчання за спеціальністю «Менеджмент» побудоване на сучасних принципах освіти, що дозволяє отримати знання, які забезпечать випускникам успішну організацію як власного бізнесу так і стійку кар'єру в різноманітних структурах економіки України.

Можливості працевлаштування для фахівців цієї спеціальності досить широкі. Менеджери користуються стійким попитом на ринку праці та мають перспективи для подальшого професійного росту.

Випускники спеціальності «Менеджмент» успішно працюють на посадах помічників керівників у державних та недержавних установах, у корпораціях, аудиторських та консалтингових, інвестиційних та комерційних фірмах. Великі можливості відкриває сфера бізнесу для менеджерів з продаж. Випускники спеціальності «Менеджмент» мають усі підстави самостійно займатися господарською діяльністю з метою досягти успіху у підприємництві, отримати прибуток та покращити своє матеріальне становище.

Студенти спеціальності «Меенджмент» мають можливість продовжити навчання у таких закладах вищої освіти України:

 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Сумський державний університет;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

 

231 Соціальна робота

Термін навчання – 2 роки 10 міс.

Соціальний працівник – це фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги. Це, зокрема, вирішення питань надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення, соціального страхування, трудових відносин, організації змістовного дозвілля, соціально-педагогічна діяльність.

Фахівець із соціальної роботи повинен мати знання з психології, соціології, права, медицини, діловодства, соціальних технологій.

Випускники коледжу «соціальні працівники» – це майбутні висококваліфіковані спеціалісти:

 • центрів соціальних служб;
 • територіальних центрів надання соціальних послуг;
 • управлінь соціального захисту населення;
 • соціально-психологічних служб;
 • служб працевлаштування, кадрових служб;
 • реабілітаційних центрів;
 • соціальних фондів.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» мають можливість продовжити навчання у таких закладах вищої освіти:

 • Сумський державний університет;
 • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
 • Академія праці, туризму і соціальних відносин.

 

 

Абітурієнти складають вступні іспити з наступних предметів:

 • Українська мова
 • Математика / Історія України

Приймальна комісія коледжу

Контактні телефони приймальної комісії:  098-617-95-87

E-mail (приймальна комісія): selcom@rckneu.com.ua

Порядок роботи приймальної комісії під час прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

 • понеділок – п’ятниця з 800 до 1700, обідня перерва – з 1200 до 1300;
 • субота з 900 до 1300 без обідньої перерви;
 • неділя – вихідний день.

Перелік документів для вступу:

 • заява на ім’я директора;
 • документ про освіту та додаток до нього (2 копії);
 • ксерокопії документа, що посвідчує особу (3 шт.);
 • чотири фотокартки (3*4);
 • ксерокопії документів, що дають право на пільги (за наявності) (3 шт.).

Контактні дані

Адреса: Сумська обл., місто Ромни, вул. Горького, 250.

Телефони:  7-20-33, 098-617-95-87 

Факс: (05448) 7-20-33

E-mail: info@rckneu.com.ua

Офіційний сайт: rckneu.com.ua

 

Остання редакція: 15.08.23