Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Роменський коледж КНЕУ

КерівництвоРудь Ніна Андріївна
Заслужений працівник освіти України

Директор коледжу – Рудь Ніна Андріївна
Контактний телефон: (05448) 7-20-33
E-mail: info@rckneu.com.ua

Заступник директора з навчальної роботи – Ручко Людмила Миколаївна

E-mail: l.ruchko@rckneu.com.ua

Заступник директора з виховної роботи – Бондаренко Людмила Федорівна

Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи – Винник Олексій Володимирович

E-mail: vinnik@rckneu.com.ua

Методист – Киях Зоя Миколаївна

E-mail: z.kiyah@rckneu.com.ua 

Головний бухгалтер – Майфат Тетяна Михайлівна
Контактний телефон: (05448) 7-20-16
E-mail: maifat@rckneu.com.ua

 

 

Історія коледжу

Історія коледжу бере початок з 1900 року, коли Роменське земляцтво організувало в с. Глинськ показову майстерню.

З 1900 по 1947 рік гончарна майстерня пройшла цілий ряд реорганізацій:

 • 1909 рік – школа інструкторів з гончарного виробництва;
 • 1918 рік – художньо-керамічна школа;
 • 1930 рік – технічно-професійна школа;
 • 1930 – 1933 роки – Глинський скло-фаянсовий технікум.

Після Великої Вітчизняної війни рішенням Ради міністрів УРСР від 17 вересня 1947 року був організований індустріальний технікум, який знаходився в селі Глинську Сумської області до 1966 року.

У 1966 році Глинський індустріальний технікум був реорганізований у Роменський індустріальний технікум і переведений з села Глинськ до міста Ромни. Технікум готував спеціалістів для промисловості будівельних матеріалів за двома спеціальностями: «Технологія кераміки» і «Відкрита розробка родовищ корисних копалин».

У 1982 році була відкрита спеціальність «Ремонт і монтаж промислового обладнання».

У 1982 році був побудований навчальний корпус на 960 місць.

У 1985 році навчалося 960 студентів (або слухачів) на державному бюджеті. У 1994 році був реорганізований Роменський індустріальний технікум і Роменський вечірній технікум радіоелектронного приладобудування шляхом їх ліквідації і створення на їх базі Роменського політехнічного технікуму.

У 1994 році в технікумі була відкрита спеціальність «Економіка підприємства» і припинено набір на спеціальність «Відкрита розробка родовищ корисних копалин».

У 1995 році був перший набір студентів на спеціальності «Обслуговування і ремонт нафтових і газових промислів» та «Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку».

У 2000 році відкрито спеціальності:

 • «Соціальна робота»;
 • «Бухгалтерський облік».

З 2001 року технікум готує молодших спеціалістів зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

Гордістю коледжу є його випускники:

 • Телющенко Іван Федорович – кандидат технічних наук, генеральний директор ТОВ «Керамейя»;
 • Северин Сергій Федорович – директор ДП будівельно-монтажного підприємства «Ромнипромбуд»;
 • Тітенко Микола Миколайович – начальник Анастасівського промислу «Охтирканафтогаз».

Молодші спеціалісти готуються для планово-економічної, організаційно-управлінської фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, на підприємствах промисловості будівельних матеріалів і нафтової та газової промисловості, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

Коледж має достатню навчально-матеріальну базу:

 • навчальний корпус;
 • навчально-виробничу майстерню;
 • бібліотеку, читальний зал;
 • дві спортивні зали;
 • гуртожиток;
 • медичний пункт;
 • стоматологічний кабінет.

Оснащення аудиторій та лабораторій відповідає вимогам вищої школи.

В коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції, проводяться вечори відпочинку та спортивні змагання.

 

Інформація вступнику до коледжу

Прийом документів

з 02 липня по 14 липня – на базі 9-ти класів

з 12 липня по 08 липня – на базі 11-ти класів

 

Вступні іспити з 15 по 22 липня

 

Завантажити:

правила прийому на 2018 рік.

* Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати, видані у 2016, 2017 та 2018 роках.

 

Роменський коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

За денною формою навчання (на базі 9 класів):

123 «Комп’ютерна інженерія»

185 «Нафтогазова інженерія та технології»

133 «Галузеве машинобудування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

231 «Соціальна робота»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

161 «Хімічні технології та інженерія»

 

За заочною формою навчання (на базі 11 класів):

185 «Нафтогазова інженерія та технології»

 

Детальніше про спеціальності:

 

123 «Комп’ютерна інженерія»

Термін навчання – 3 роки 10 міс.

Спеціальністю, яка як ні одна інша крокує в ногу з часом, є «Комп’ютерна інженерія».

Комп’ютерщик – це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій. Завдання, пов'язані з комп’ютерною інженерією, включають розробку програмного забезпечення, проектування комп’ютерних систем і мереж, обслуговування мережевої інфраструктури, створення сайтів.

Комп’ютерні інженери, мають професійну підготовку в галузі програмування, інформаційної безпеки, комп’ютерних систем і мереж, сайтобудування, комп’ютерної графіки. 

Комп’ютерні системи та мережі широко використовуються на промислових підприємствах, в банківських установах, у торгівельній мережі.

Також, на сучасному етапі, бурхливо розвиваються та особливо потребують комп’ютерних інженерів інтернет-провайдери, оператори мобільного зв’язку, телекомунікаційні компанії.

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у таких навчальних закладах:

 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка».

 

185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Термін навчання (денна форма) – 3 роки 10 міс.

Термін навчання (заочна форма) – 2 роки 8 міс.

Фахівці цієї спеціальності здатні вирішувати проблеми, пов'язані з неперервним технологічним процесом від спорудження свердловин, видобутку, підготовки, транспортування до зберігання нафти та газу, переробки і їх реалізації.

Під час навчання студенти засвоюють дисципліни загальноосвітньої та професійної підготовки, які є теоретичним та технологічним фундаментом нафтогазової справи: з бурового та нафтопромислового устаткування, автоматизації виробництва, інженерної графіки, буріння свердловин та видобутку нафти і газу.

Наші випускники зможуть працювати в галузі видобутку нафти і газу, переробної сфери, спорудження та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ, що діють на території Роменського, Охтирського та інших районів Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини.

Студенти спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

 

133 «Галузеве машинобудування»

Термін навчання – 3 роки 5 міс.

Механіки здійснюють ремонт, монтаж, експлуатацію та модернізацію обладнання підприємств виробництва будівельних матеріалів, верстатів та автоматичних ліній в машинобудуванні, в тому числі обладнання із сучасним числовим програмним управлінням, яке сьогодні, зокрема, використовується і на Роменському заводі «Тракторозапчастина», що охоче запрошує випускників цієї спеціальності на роботу.

Протягом навчання студенти спеціальності опановують знання та практичні навички із матеріалознавства, обслуговування обладнання підприємств будівельних матеріалів, технічної механіки та автоматизації виробництва.

Наші випускники працюють на підприємствах  будівельних матеріалів та машинобудівних підприємствах, а саме: СБК, Тракторозапчастина, Техно-Біо-Енерго-Сервіс, Будрезерв, Керамея та інших.

Студенти спеціальності мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у Сумському державному університеті та Українському державному хіміко-технологічному університеті (м. Дніпро) за кошти державного бюджету.

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Термін навчання – 2 роки 10 міс.

«Фінанси, банківська справа та страхування» – це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності!

Якісний рівень професійних знань, культура економічного мислення, формування страхової освіченості та опанування основами фінансової філософії дадуть можливість майбутнім працівникам-фінансистам забезпечити новий етап розвитку суспільства. 

Справжній фінансист повинен оволодіти теоретичними та практичними знаннями в галузі фінансів, бухгалтерського обліку, економіки, банківської справи, менеджменту.

Місце професійної діяльності випускників цієї спеціальності: банківські установи, державні фінансові організації, приватні підприємства та установи, страхові організації.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мають можливість продовжити навчання у:

 • Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Сумському державному університеті;
 • Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Термін навчання – 2 роки 10 міс.

Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому, комерційної та аналітичної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва в умовах конкуренції та ринкових відносин на підприємствах різних форм господарювання.

Протягом навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з економіки підприємства, менеджменту, планування, маркетингу, податкової системи, фінансів.

Випускники цієї спеціальності здатні ефективно працювати на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державного управління. Фахівці у сфері економіки мають можливість започаткувати власну справу та ефективно займатись підприємницькою діяльністю.

Студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у таких навчальних закладах України:

 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Сумський державний університет;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

 

231 «Соціальна робота»

Термін навчання – 2 роки 10 міс.

Соціальний працівник – це фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги. Це, зокрема, вирішення питань надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення, соціального страхування, трудових відносин, організації змістовного дозвілля, соціально-педагогічна діяльність.

Фахівець із соціальної роботи повинен мати знання з психології, соціології, права, медицини, діловодства, соціальних технологій.

Випускники коледжу «соціальні працівники» – це майбутні висококваліфіковані спеціалісти:

 • центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • територіальних центрів надання соціальних послуг;
 • управлінь соціального захисту населення;
 • соціально-психологічних служб;
 • служб працевлаштування, кадрових служб;
 • реабілітаційних центрів;
 • соціальних фондів.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у таких вищих навчальних закладах:

 • Сумський державний університет;
 • Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка;
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
 • Академія праці, туризму і соціальних відносин.

 

161 «Хімічні технології та інженерія»

Термін навчання – 3 роки 5 міс.

Фахівці з даної спеціальності готуються для професійної діяльності на посадах технолога, майстра виробничих дільниць, контрольного майстра на підприємствах силікатної промисловості у виробничих цехах, лабораторіях або відділах технічного контролю, в проектних та науково-дослідних інститутах та лабораторіях.

 

Абітурієнти складають вступні іспити (подають сертифікати ЗНО) з наступних предметів:

 • Українська мова
 • Математика / Історія України

Приймальна комісія коледжу

Контактні телефони приймальної комісії: 095-777-83-23, 098-617-95-87

E-mail (приймальна комісія): priem@rckneu.com.ua

Порядок роботи приймальної комісії під час прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

 • понеділок – п’ятниця з 800 до 1700, обідня перерва – з 1200 до 1300;
 • субота з 900 до 1300 без обідньої перерви;
 • неділя – вихідний день.

Перелік документів для вступу:

 • заява на ім’я директора;
 • документ про освіту та додаток до нього (2 копії);
 • сертифікати на базі 11-ти класів (оригінали та 2 копії);
 • ксерокопії документа, що посвідчує особу (3 шт.);
 • чотири фотокартки (3*4);
 • ксерокопії документів, що дають право на пільги (за наявності) (3 шт.).

Контактні дані

Адреса: Сумська обл., місто Ромни, вул. Горького, 250.

Телефони:  7-20-33

Факс: (05448) 7-20-33

E-mail: info@rckneu.com.ua

Офіційний сайт: rckneu.com.ua

 

Остання редакція: 17.05.18