Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д. 26.006.03

 
Загальна інформація
 

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.03 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Колота Анатолія Михайловича, заслуженого діяча науки і техніки України, проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Дем’яненка Сергія Івановича, професора кафедри економіки і менеджменту агробізнесу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Федорченка Андрія Васильовича, завідувача кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

Детальніше

 
Захищені дисертації
 

 

 
Дисертації до захисту
 

 

Остання редакція: 06.12.19