Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційного менеджменту

Остання редакція: 06.05.20
Загальна інформація про школу

За час існування кафедри інформаційного менеджменту зусиллями професорсько-викладацького складу сформовано кілька науково-викладацьких шкіл.

Однією з перших постала науково-викладацька школа з економіки та організації інформаційно-обчислювального обслуговування на кафедрі, яку було започатковано ще у 60-х роках ХХ століття, коли багато уваги приділялося проблемам впровадження та ефективного використання обчислювальної техніки для потреб управління народним господарством.

Засновником наукової школи став перший завідувач кафедри, видатний учений та організатор науки, доктор економічних наук, професор Куценко Степан Петрович, який у 1972-1975 рр. був ректором Київського інституту народного господарства. Саме Він заклав підвалини і визначив генеральну стратегію розвитку кафедри на багато років наперед – системотехнічні, організаційно-економічні та управлінські аспекти створення і функціонування інформаційно-обчислювальних систем. Йому належить ідея, яка у подальшому була підтримана іншими ученими і підтвердилась реальним розвитком науки і практики - ідея формування та становлення специфічної галузі економіки - індустрії інформації. Його перу належить значна кількість наукових, навчальних і навчально-методичних праць. Серед них слід виокремити монографії “Проектирование и организация вычислительных установок. Некоторые проблемы индустрии информации” (1973 р.), “Планирование на предприятиях информационно-вычислительного обслуживания” (1991), навчальні посібники “Экономика, планирование и организация районных вычислительных установок. Проблемы теории и практики” (1974 р.), і підручник “Экономика и организация вычислительных установок” (1987р). "Машинная обработка экономической информации в сельском хозяйстве" (1977р.).

У рамках наукової школи, започаткованої професором Куценком С.П., починаючи з кінця 60-х років минулого століття було захищено багато кандидатських і докторських дисертацій, виховано провідних фахівців для економіки країни, науки та навчальних закладів не тільки України, республік колишнього Радянського Союзу, а й багатьох інших країн, таких як Польща, Чехословаччина, Угорщина, Німеччина, Куба, Болгарія, Китай, Корея, країни Латинської Америки та Африки, Арабські країни.

Основні положення економіки та організації інформаційно-обчислювального обслуговування, розроблені С.П. Куценком, є актуальними й понині. Продовжуючи розвивати його наукові ідеї в нових соціально-економічних умовах, кафедра стала провідною в Україні з питань економіки та організації інформаційного бізнесу, інформаційного менеджменту, управління проектами інформатизації, інформаційного маркетингу, інформаційної безпеки, управління інформаційними ресурсами й управління інформаційними технологіями, електронної комерції, розробки програмних і інтелектуальних систем, створення систем електронного бізнесу та систем моніторингу в економіці.

Детальніше