Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Система управління кредитними ризиками комерційного банку

Галіцин В.К., Бушуєва І.В. Система управління кредитними ризиками комерційного банку. - К.: Наук, світ, 2000. - 146 с. - Бібліогр.: с.141-145.

Монографія присвячена питанням розробки і побудови системи управління кредитними ризиками. Розглянуті сутність і причини виникнення ризиків у банківській сфері та їх класифікація. Визначені склад і структура системи управління банківськими ризиками. Розроблені моделі оцінки ризиків, супроводження кредитної угоди. Для визначення платоспроможності позичальника і його рейтингу розроблена динамічна експертна система. Реалізація розроблених методів і алгоритмів виконана на прикладі функціонування Акціонерного комерційного банку "ТК Кредит".

Призначена для економістів, менеджерів комерційного банку, розробників банківського менеджменту, наукових працівників, аспірантів та студентів ВУЗів відповідних спеціальностей.

 
ЗМІСТ Стор.
ПЕРЕДМОВА
3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
6
1.1.  Суть і причини виникнення ризиків у банківській сфері
6
1.2.  Класифікація банківських ризиків
14
1.3.  Нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку
24
1.1. Склад та структура системи управління банківськими ризиками
36
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
40
2.1. Експертні оцінки при управлінні ризиками
40
2.2. Використання економіко-математичних методів для управління банківськими ризиками
55
2.3. Розробка експертної системи для управління банківським ризиком
68
2.4.  Дослідження бізнес-процесів банківської діяльності
82
РОЗДІЛ 3. ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АКБ "ТК КРЕДИТ"
89
3.1.  База знань експертної системи та її заповнення
89
3.2. Управління ризиками в АКБ "ТК Кредит"
97
3.3. Формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат кредитування
118
3.4. Оцінка економічної ефективності управління банківськими ризиками в АКБ "ТК Кредит"
128
ВИСНОВКИ
140
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 141
Остання редакція: 12.01.15