Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ професійних та суспільних комунікацій

Відділ професійних та суспільних комунікацій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  є структурним підрозділом Університету, який створює та забезпечує функціонування системи суспільних та професійних комунікацій із зовнішньою та внутрішньою цільовою аудиторією, в т. ч. координує профорієнтаційну та інформаційно-консультаційну роботу з вступниками всіх рівнів, удосконалює інформаційно-комунікаційну політику Університету, здійснює роботу з розвитку та просування бренду Університету тощо.

Основними завданнями Відділу є:

 • Формування, впровадження та контроль за дотриманням єдиної комунікаційної політики Університету.
 • Участь у розробці та впровадження ефективної стратегії корпоративного брендингу та процесах ребрендингу Університету. 
 • Вивчення потреб цільових аудиторій та розробка відповідних рекомендацій і пропозицій до загальної системи комунікації Університету.
 • Моніторинг внутрішнього та зовнішнього інформаційного простору щодо згадок про Університет та, за потреби, забезпечення відповідної реакції офіційних осіб Університету (моніторинг ЗМІ, соцмереж, вивчення громадської думки шляхом соціологічних опитувань).
 • Дослідження інформаційного простору (ЗМІ, соцмережі), щодо згадок про основних конкурентів та розробка відповідних рекомендацій і пропозицій до загальної Комунікаційної політики Університету.
 • Оперативне інформування працівників і студентів Університету про діяльність Відділу.
 • Контроль за дотриманням принципів корпоративної ідентичності у роботі внутрішніх підрозділів Університету.
 • Забезпечення ефективних маркетингових комунікацій.
 • Формування, публікація та просування інформаційного контенту щодо діяльності Університету в навчальній, науковій, професійній корпоративній та суспільній сферах в мережі інтернет, в т.ч і в соцмережах Університету.
 • Внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи та інформаційного наповнення Сайту Університету.
 • Створення, інформаційне наповнення та підтримка функціонування офіційних сторінок Університету у соцмережах (Facebook, Instagram, Telegram, YouТube тощо).
 • Взаємодія з прес-службами державних структур, органами державної і місцевої влади, засобами масової інформації представниками бізнесу та іншими організаціями з метою всебічного і неупередженого висвітлення діяльності Університету, включаючи розповсюдження довідкових, інформаційних, аналітичних і рекламних матеріалів, фото- та відеоінформації тощо.
 • Організація та проведення спільно з іншими структурними підрозділами Університету заходів, спрямованих на формування стійких зв’язків з внутрішніми і зовнішніми зацікавленими сторонами відповідно до стратегії розвитку Університету.
 • Створення та підтримка Контакт – центру Університету та спільно з Приймальною комісією Університету – Гарячої лінії Інформаційного кабінету вступника, для Забезпечення інформування потенційних абітурієнтів (вступників), студентів інших ЗВО, їх батьків та громадськості з питань вступу до Університету. 
 • Формування, координація, реалізація, моніторинг і оцінювання ефективності системи профорієнтаційних заходів для сприяння потенційному абітурієнтові у виборі майбутньої сфери професійної діяльності відповідно до його особистісних нахилів і здібностей, напряму і спеціальності здобуття вищої освіти, у навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах, інших структурних підрозділах Університету.
 • Співпраця з освітянським організаціями та закладами освіти різних рівнів для формування спільних проектів, програм, заходів профорієнтаційного напряму для надання можливості потенційним абітурієнтам ознайомитися й апробувати себе в професіях економічного, підприємницького, управлінського, юридичного й інформаційно-технічного спрямування.

Положення про Відділ професійних та суспільних комунікацій

Функції Відділу реалізуються через роботу за напрямками:

 

 

 

Остання редакція: 05.01.23