Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ профорієнтації

Відділ профорієнтації Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  є структурним підрозділом Університету, який здійснює загальне керівництво, координацію та моніторинг проведення профорієнтаційної роботи Університетом, навчально-науковими інститутами, факультетами, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету в Україні та за її межами, а також, спільно з Приймальною комісією та Центром суспільних зв'язків, здійснює організацію та координацію інформаційно-консультаційної роботи Університету з вступниками всіх рівнів шляхом поширення інформації про навчальні та інші можливості університету в підготовці конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Основними завданнями відділу є:

  • розвиток і популяризація підприємницької й економічної освіти в Україні;
  • популяризація університету як фундаментального закладу вищої освіти, що здійснює підготовку фахівців економічного спрямування і не тільки;
  • налагодження зв'язків з учнями та абітурієнтами та проведення профорієнтаційних заходів з метою збільшення кількості вступників;
  • налагодження зв'язків із закладами середньої освіти та вчителями з метою проведення профорієнтаційних заходів для школярів та вчителів та поширення інформації про роботу КНЕУ;
  • налагодження зв'язків із учнями коледжів КНЕУ, професійними закладами ( в тому числі: центри зайнятості, управління освіти) та спільне проведення профорієнтаційних заходів для школярів та учнів коледжів;
  • встановлення тісних зв’язків з активними студентами та використання їх допомоги в роботі університету та його підрозділів;
  • формування і розширення цілісної системи кар’єрного консультування від учня до представника третього покоління;
  • збільшення  впізнаваності бренду КНЕУ через підвищення активності у соцмережах;
  • вдосконалення системності та ефективності командної роботи підрозділів університету шляхом їх залучення до проведення загальноуніверситетських профорієнтаційних заходів.

Положення про відділ профорієнтації

 

Остання редакція: 26.09.19