Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ профорієнтації, розвитку підприємництва і лідерства

Відділ профорієнтації, розвитку підприємництва і лідерства роботи (ВПРПіЛ) є самостійним структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який створено для організації та проведення профорієнтаційної роботи серед учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, технікумів, коледжів та загалом молоді, шляхом здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей з метою залучення й підготовки їх до вступу в університет.

Основними завданнями відділу є:

  • розвиток і популяризація підприємницької й економічної освіти в Україні;
  • КНЕУ ― один із найактивніших університетів у соціальних мережах і  в Інтернеті;
  • налагодження зв'язків з учнями та абітурієнтами та проведення профорієнтаційних заходів з метою збільшення кількості вступників КНЕУ 2018-2021 роках;
  • налагодження зв'язків із закладами середньої освіти та вчителями з метою проведення профорієнтаційних заходів для школярів та вчителів та поширення інформації про роботу КНЕУ;
  • налагодження зв'язків із учнями коледжів КНЕУ, професійними закладами ( в тому числі: центри зайнятості, управління освіти) та спільне проведення профорієнтаційних заходів для школярів та учнів коледжів;
  • встановлення тісних зв’язків з активними студентами та використання їх допомоги в роботі університету та його підрозділів;
  • формування і розширення цілісної системи кар’єрного консультування від учня до представника третього покоління.

Реалізація місії та досягнення зазначених стратегічних цілей передбачає розроблення системи відповідних програмних заходів та виконання конкретних завдань науково-дослідницького, організаційно-управлінського, фінансово-економічного, матеріально-технічного та соціального характеру.

Положення про відділ профорієнтації, розвитку підприємництва і лідерства роботи Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

Стратегія профорієнтаційної й інформаційної кампанії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2018-2021 роки

Остання редакція: 26.06.18