Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д 26.006.10

 
Загальна інформація
 

 

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління зі спеціальностей 25.00.01 – Теорія та історія державного управління та 25.00.02 – Механізми державного управління.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора наук з державного управління, професора Карпенка Олександра Валентиновича, завідувача кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора наук з державного управління, доцента Запорожець Тетяну Володимирівну, професора кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата економічних наук, доцента Федірко Наталю Вікторівну, професора кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Наказом МОН від 23.12.2022 р. № 1166 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України.

Детальніше

 
Захищені дисертації
 
Дисертації до захисту