Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Федірко Наталія Вікторівна

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:заступник завідувача кафедри з наукової та навчально-методичної роботи, доцент кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:20 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;
 • публічний сектор національної економіки.

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • 09/2018 - дотепер: доцент кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
 • 09/2013 - 08/2018: доцент кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
 • 09/2004 - 08/2013: асистент, старший викладач кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Практичний досвід роботи в органах державної влади:

 • 01/2017 - 02/2019: Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики та НАН України;
 • 01/2007 - 12/2014: Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України.

Експертна, проєктна та громадська діяльність:

 • учасник програми "Управління публічними фінансами" (навчальна програма Київської школи економіки, жовтень 2020 -  червень 2021);
 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2021);
 • член Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2020-2021);
 • член Організаційного комітету Всеукраїнського учнівського конкурсу наукових есе "Публічне управління в історії української держави" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2019-2021);
 • член Організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на отримання освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з дисципліни «Історія України» (2019-2020);
 • учасник програми «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» (тренінг – пілотний проект Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України та КНЕУ за участю представників Світового банку, 17.12-20.12.2018, 27.03-29.03.2019);
 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Національна економіка" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2018);
 • учасник програми «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (тенінг Інституту післядипломної освіти ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", січень-лютий 2019 р);
 • учасник програми «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики НБУ» (семінар Національного банку України, 22-23 листопада 2018 р.);
 • учасник програми «Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики: теорія та застосування» (тренінг Київської школи економіки, 2017);
 • учасник програми «Активні громадяни» (тренінг Британська Рада, 2016);
 • учасник проєкту «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» (спільний проєкт ЄС та ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015-2016);
 • учасник проєкту «Модель європейського регіонального розвитку» (спільний проєкт ЄС та ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013);
 • учасник проєкту «Адвокація Європейської інтеграції» (спільний проєкт ЄС та ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013);
 • учасник проєкту «Сучасне інформаційне забезпечення соціальної політики: формування, оцінка якості та використання» (проект ЄС, 2010).
 • учасник проєкту «Комплексна система моніторингу та прогнозування соціальних виплат в дії: тренування операційних навичок» (проект ЄС, 2010).

Наукова діяльність:

 • виконавець науково-дослідного проєкту "Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України". Номер ДР  0117U001196 (МОН України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; керівник Малий Іван Йосипович; викон.: Ємельяненко Л.М., Радіонова І.Ф., Федірко Н.В. [та ін.]. , 2017-2019);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Розроблення системи показників та індикаторів для визначення стандартів безпеки та благополуччя дитини в контексті реформування системи інституційного догляду та виховання дітей". Номер ДР: 0119U001048 (НДІ Праці і зайнятості населення НАН України та Мінсоцполітики України ; керівник  Н.О. Поляк; викон. О.М. Поплавська, Н.В. Федірко, З.В. Самерханова, Д.В. Верба, Т.В. Дубок., 2019);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Розроблення пропозицій щодо затвердження стандартів безпеки та благополуччя дитини: формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини; визначення на законодавчому рівні мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини та цільових індикаторів національної політики у сфері прав дитини". Номер ДР 0118U003498 (НДІ Праці і зайнятості населення НАН України та Мінсоцполітики України ; керівник  Н.О. Поляк; викон. О.М. Поплавська, Федірко Н.В., З.В. Самерханова, О.М. Руденко, Д.В. Верба, М. Скорик, Т.В. Дубок., 2018);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Аналіз відповідності національного законодавства та рівня обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини і розроблення пропозицій для його удосконалення". Номер ДР 0117U000763. (НДІ Праці і зайнятості населення НАН України та Мінсоцполітики України ; керівник  Н.О. Поляк; викон. О.М. Поплавська, Федірко Н.В., З.В. Самерханова, [та ін.]. , 2017);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Оновлення розділу 2 "Професії робітників" випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз складності завдань та обов'язків, визначених кваліфікаційними характеристиками професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (професії робітників) в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України". Номер ДР 0117U000762 (НДІ Праці і зайнятості населення НАН України та Мінсоцполітики України ; керівник Н.О. Поляк, О.М. Носіков; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]., 2017);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Оцінка готовності до ратифікації конвенцій Міжнародної організації праці, імплементації директив Ради і Рекомендацій Ради у сфері зайнятості та професійного навчання та можливих соціально-економічних результатів для України" (НДІ Праці і зайнятості населення НАН України та Мінсоцполітики України ; керівник Н.О. Поляк, О.М. Носіков; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]., 2016);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Підготовка до підписання Європейського кодексу соціального забезпечення". ДР 0114U006152 (Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України; керівник Н.П. Баранова; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]., 2014);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Підготовка до ратифікації 24 пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не приєдналась". ДР 0106U010126 (Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України; керівник Н.П. Баранова; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]., 2014);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Оновлення бази даних «Комплексної системи моніторингу та прогнозування соціальних виплат» і підготовка динамічних звітних таблиць щодо соціальних допомог та пільг/Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України; керівник Н.П. Баранова; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]. ДР 0113U003865, 2013);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Оновлення інформаційно-аналітичного забезпечення «Комплексної системи моніторингу та прогнозування соціальних виплат» та підготовка електронних динамічних звітів для проведення моніторингу соціальних допомог та пільг". ДР 0112U004855 (Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України; керівник Н.П. Баранова; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]., 2012);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Збір та обробка даних для інформаційно-аналітичного забезпечення комплексної системи моніторингу та прогнозування соціальних виплат та пільг" (Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України; керівник Н.П. Баранова; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]. ДР0111U005256, 2011);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Методичні рекомендації щодо практичного застосування національної моделі соціального бюджету" (Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України; керівник Н.О. Поляк, О.М. Носіков; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]. ДР 0109U005193, 2010);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Рекомендації по організації соціальної роботи з бездомними громадянами в регіонах". Номер ДР 0106U010126 (Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України; керівник Н.П. Баранова ; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.], 2010);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Розроблення пропозицій щодо стимулювання громадян, що претендують на призначення державної соціальної допомоги як малозабезпечені, до самостійного підвищення власного добробуту, в тому числі шляхом залучення осіб, що повторно звертаються за соціальною допомогою, до участі у громадських роботах". Номер ДР 0107V006853 (Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України; керівник Н.П. Баранова ; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]., 2008);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Аналіз рівня забезпечення державних соціальних стандартів та гарантій, виплат та їх відповідність українському законодавству на основі національної економіко-математичної моделі соціального бюджету". Номер ДР 0107V006853 (Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України; керівник Н.П. Баранова; викон. М.М. Мартиненко, О.П. Тарасюк, Федірко Н.В. [та ін.]., 2007).

Постійно здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт. Керівник наукової роботи студентки, що посіла призове місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі наук "Державне управління" (Фомкіна Валерія, "Антикризові реформи соціального захисту населення в Україні в умовах європейської інтеграції", 2015 рік).

Авторські свідоцтва:

 • Літературний письмовий твір наукового характеру «Методологія та практика оцінювання системи соціального захисту населення в Україні» / Л. М. Ємельяненко, Н. В. Федірко, В. І. Москвіна ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 30.07.2019. № 91043.

 • Твір наукового характеру «Публічне управління соціальною сферою: практикум» / Н.В. Федірко; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 21.05.2019. № 88849.

  Твір наукового характеру «Зовнішня трудова міграція та стан ринку праці в Україні» / Н.В. Федірко, І.О. Нестерова; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 11.05.2019. № 88560.

 • Твір наукового характеру «Оцінювання крихкості регіонів України в умовах збройного конфлікту» / Н.В. Федірко, Т.Ф. Куценко, Ю.Б. Мальковська, К.В. Дзендзелюк; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 11.04.2019. № 87698.

 • Твір наукового характеру «Публічні фінанси України у забезпеченні стабільності публічного сектору економіки» / Л.М. Ємельяненко, Н.В. Федірко; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 04.02.2019. № 85280.

  Науковий твір «Оцінка стабільності публічного сектору національної економіки» / Л.М. Ємельяненко, Н.В. Федірко, І.Ф. Радіонова; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 31.01.2019. № 85123.

 • Твір наукового характеру «Практикум «Макроекономіка» / Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов, В.І. Усик, Т.О. Королюк, Т.Ф. Куценко, В.С. Волощенко, Я.О. Костенок, Жданов В.І.; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 08.06.2018. № 79671.

 • Твір наукового характеру «Електронний текст лекцій науки «Економіка суспільного сектору» / Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов; Державна служба інтелектуальної власності України 11.08.2014. № 56006.;

Навчально-методичні розробки:

 • навчальні посібники "Публічне управління соціальною сферою" (2019), «Макроекономіка: практикум» (2018),  «Макроекономіка: базовий курс» (2016), «Економіка суспільного сектору» (2014);
 • навчальні дисципліни "Економіка суспільного/публічного сектору" (бакалаврський рівень), "Соціальні технології в публічному управлінні" (бакалаврський рівень), "Економічна політика і стандарти ЄС" (бакалаврський рівень), "Публічне управління соціальною сферою" (магістерський рівень), "Аналіз макроекономічної політики" (магістерський рівень), "Державно-приватне партнерство та публічні закупівлі" (магістерський рівень), "Управління публічним сектором економіки" (освітньо-науковий рівень);
 • навчальні тренінги "Міжпредметний тренінг для студентів освітньо-професійної програми магістерського рівня підготовки "Управління публічним сектором економіки", "Міжпредметний тренінг для студентів освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Публічне управління та адміністрування".

Підвищення кваліфікації:

 • Програма "Акредитаційний коучинг", КНЕУ ім. В.Гетьмана (180 год., 2023 р.).

 • Загальна професійна (сертифікаційна) програма «Управління публічними фінансами», Київська школа економіки, (192 год., 2021 р.).

 • Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Основи тестології та розробки тестових завдань». Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (14 год, 2021 р.)

 • Програма «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (108 год., 2019 р.).

Профілі в наукометричних базах: