Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут глобальної економічної політики

Місія:  консолідація  інтелектуального  ресурсу  для  генерування  і  реалізації  креативних  ідей  суспільного  прогресу  в  глобальних  умовах  економічного  розвитку.

Мета:  обгрунтування  ефективних  стратегій  конкурентоспроможного  національного  розвитку  в  парадигмі  глобальної  економічної  політики

Напрями  наукової  діяльності  діялькості:

 • Національні  стратегії  конкурентного  розвитку  країн
  (керівник д.е.н., проф. Столярчук Я.М.)
 • Глобалізаційні  детермінанти  розвитку  торговельно-маркетингових  стратегій
  (керівник  д.е.н., проф. Циганкова Т.М.)
 • Глобальне  регулювання  фінансових  ринків
  (керівник д.е.н., проф. Мозговий О.М.)
 • Імперативи  глобальних  інтеграційних  процесів
  (керівник  д.е.н., проф. Чужиков В.І.)
 • Стратегічні  напрями  розвитку  обліку,  аналізу  і  аудиту  в  глобальному  економічному  середовищі
  (керівник д.е.н., проф. Галенко О.М.)
 • Імперативи  становлення  глобального  менеджменту
  (керівник  д.е.н.,  проф.  Панченко Є.Г.)
 • Лінгвістичний  компонент  розвитку  глобальних  комунікацій
  (керівники: к.ф.н., доц.  Гавриш М.М., к.ф.н.,  доц. Козловська Л.С., к.е.н., доц.Шевченко О.Л.)

Положення про Інститут глобальної економічної політики «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

Звіти Інституту глобальної економічної політики «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

Остання редакція: 17.01.23
Інтегративні дослідницькі проекти
Фундаментальні наукові праці
 • Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізацій на перспектива: монографія / За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2010. – 334 с.

 • Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / за заг. ред. докторів екон.наук, професорів Д.Г.Лук’яненка та А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2011. – 703 с.

 • Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монографія / под. науч.ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с.

 • Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases (англійською): мonograph / scientific editors Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Machal Gabriel Woznaniak. – Kiev: KNEU, 2013