Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут глобальної економічної політики

Місія:  консолідація  інтелектуального  ресурсу  для  генерування  і  реалізації  креативних  ідей  суспільного  прогресу  в  глобальних  умовах  економічного  розвитку.

Мета:  обгрунтування  ефективних  стратегій  конкурентоспроможного  національного  розвитку  в  парадигмі  глобальної  економічної  політики

Напрями  наукової  діяльності  діялькості:

 • Національні  стратегії  конкурентного  розвитку  країн
  (керівник д.е.н., проф. Поручник А.М.)
 • Глобалізаційні  детермінанти  розвитку  торговельно-маркетингових  стратегій
  (керівник  д.е.н., проф. Циганкова Т.М.)
 • Глобальне  регулювання  фінансових  ринків
  (керівник д.е.н., проф. Мозговий О.М.)
 • Імперативи  глобальних  інтеграційних  процесів
  (керівник  д.е.н., проф. Чужиков В.І.)
 • Стратегічні  напрями  розвитку  обліку,  аналізу  і  аудиту  в  глобальному  економічному  середовищі
  (керівник д.е.н., проф. Галенко О.М.)
 • Імперативи  становлення  глобального  менеджменту
  (керівник  д.е.н.,  проф.  Панченко Є.Г.)
 • Лінгвістичний  компонент  розвитку  глобальних  комунікацій
  (керівники: к.ф.н., доц.  Гавриш М.М., к.ф.н.,  доц. Козловська Л.С., к.е.н., доц.Шевченко О.Л.)

Положення про Інститут глобальної економічної політики Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

Остання редакція: 21.10.21
Інтегративні дослідницькі проекти
Фундаментальні наукові праці
 • Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізацій на перспектива: монографія / За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2010. – 334 с.

 • Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / за заг. ред. докторів екон.наук, професорів Д.Г.Лук’яненка та А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2011. – 703 с.

 • Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монографія / под. науч.ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с.

 • Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases (англійською): мonograph / scientific editors Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Machal Gabriel Woznaniak. – Kiev: KNEU, 2013