Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут глобальної економічної політики

Місія:  консолідація  інтелектуального  ресурсу  для  генерування  і  реалізації  креативних  ідей  суспільного  прогресу  в  глобальних  умовах  економічного  розвитку.

Мета:  обгрунтування  ефективних  стратегій  конкурентоспроможного  національного  розвитку  в  парадигмі  глобальної  економічної  політики

Напрями  наукової  діяльності  діялькості:

 • Національні  стратегії  конкурентного  розвитку  країн
  (керівник д.е.н., проф. Поручник А.М.)
 • Глобалізаційні  детермінанти  розвитку  торговельно-маркетингових  стратегій
  (керівник  д.е.н., проф. Циганкова Т.М.)
 • Глобальне  регулювання  фінансових  ринків
  (керівник д.е.н., проф. Мозговий О.М.)
 • Імперативи  глобальних  інтеграційних  процесів
  (керівник  д.е.н., проф. Чужиков В.І.)
 • Стратегічні  напрями  розвитку  обліку,  аналізу  і  аудиту  в  глобальному  економічному  середовищі
  (керівник д.е.н., проф. Галенко О.М.)
 • Імперативи  становлення  глобального  менеджменту
  (керівник  д.е.н.,  проф.  Панченко Є.Г.)
 • Лінгвістичний  компонент  розвитку  глобальних  комунікацій
  (керівники: к.ф.н., доц.  Гавриш М.М., к.ф.н.,  доц. Козловська Л.С., к.е.н., доц.Шевченко О.Л.)

Інтегративні  дослідницькі  проекти  2011-2012 р.р.:

1) Глобальні  торговельно  маркетингові  стратегії  і  комунікації
2) Фінансовий  менеджмент  в  умовах  глобальної  нестабільності
3) Інноваційні  кластери  і  глобальна  конкурентоспроможність

Остання редакція: 21.07.11