Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Страхування

Остання редакція: 27.04.20
Загальна інформація про школу

Початок формування– 1912 рік. Засновник Воблий Костянтин Григорович, доктор політичної економії та статистики; професор, академік АН України, заслужений діяч науки України (1876 – 1947 рр.). Наукова школа страхування була започаткована в 1912 році академіком АН України, заслуженим діячем науки України — Костянтином Григоровичем Воблим на базі Київського комерційного інституту(КНЕУ). У 1915 р. він видав монографію "Основы экономии страхования", яка привернула велику увагу наукової громадськості початку XX століття та відіграла роль першого підручника з підготовки фахівців зі страхової справи в комерційних інститутах Росії. Книга була перевидана в Україні у 1919 і 1923 роках і отримала високу оцінку рецензентів. У 1925 р. вона вийшла друком у Петрограді, а у вигляді переробленої версії - у Москві (1993 і 1995 рр.).

За часів радянської доби послідовників школи страхування серед вітчизняних науковців не було до 80-х років. Продовження роботи наукової школи страхування відбулося в рамках кафедри страхування, відкритої в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) у вересні 2002 р. на фінансово-економічному факультеті. Поява в КНЕУ  кафедри страхування стала логічним продовженням процесу формування сучасної науково-педагогічної школи зі страхового напрямку фінансової науки, який розпочався в університеті ще у 1987 р. Саме тоді на кафедрі фінансів за ініціативи її завідувача, д.е.н., професора В.М. Федосова в рамках спеціальності «Фінанси і кредит» було відкрито спеціалізацію «Страхування». Першими в університеті викладачами  страхових дисциплін стали к.е.н., доцент Т.М. Артюх, д.е.н., професор С.С.Осадець, д.е.н., професор О.О.Гаманкова. 

Ринкові перетворення в страховій галузі економки України потребували відповідного науково-теоретичного осмислення. Перед вітчизняною  наукою постали нові завдання,  пов’язані з необхідністю вивчення, узагальнення та наукової інтерпретації тих процесів, які відбулися з переходом України до ринкової моделі господарювання.

Знаковою подією в зв’язку з цим  слід вважати   реалізований протягом трьох років (1994-1996) на базі КНЕУ проект TACIS, пов’язаний з організацією в Україні страхової освіти. Саме цей проект став каталізатором формування в університеті передової науково-педагогічної школи в галузі страхування. Він дав реальні можливості подолати проблеми, пов’язані із розвитком в Україні страхової науки: забезпечував перепідготовку наукових кадрів вищої школи – носіїв та поширювачів нових знань; давав змогу відійти від попередніх знань, сформованих на підґрунті теорії страхування радянської доби; уможливив ознайомлення науковців з теорією та практикою сучасного західноєвропейського страхування.

Детальніше