Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ на 1 курс для здобуття освітнього ступеня 'бакалавр' на базі повної загальної середньої освіти

Демонстраційний варіант HMT

Остання редакція: 10.06.22