Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Демонстраційний варіант HMT

Остання редакція: 02.07.24