Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічні напрями наукової діяльності

Стратегія розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на 2023-2025 роки передбачає визначення позиції закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг та окреслення довгострокових напрямів розвитку, вдосконалення основних видів діяльності, пріоритетів розвитку, місії, цілей та завдань, необхідних для післявоєнної відбудови та успішного функціонування Університету.

 

Ураховуючи наявний потенціал та місце Університету в системі національної освіти у сфері економіки, менеджменту та права, усвідомлюючи відповідальність перед суспільством за подальший розвиток і забезпечення практики науковими знаннями та конкурентними фахівцями ХХІ століття, колектив університету визначає свою МІСІЮ як здійснення вагомого внеску в суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку соціально відповідальних, креативних особистостей і конкурентних фахівців.

 

Університет реалізує свою місію за допомогою досягнення таких стратегічних цілей:

 1. Утвердження Університету як провідного інноваційного науково-освітнього центру в глобальному середовищі.
 2. Нарощення інтелектуального потенціалу та забезпечення конкурентного лідерства Університету.
 3. Розвиток сучасної цифрової науково-освітньої екосистеми та досконалої системи управління.
 4. Сприяння сталому суспільному розвитку через економічне відновлення України.

Основним напрямом стратегії Університету є пріоритетність науки, що передбачає інтенсифікацію наукових досліджень, генерування нових знань та їх вплив на суспільний розвиток та повоєнне відновлення економіки України.

 

Досягнення цієї мети в Університеті передбачає вирішення різноманітних завдань, серед яких одним з найважливіших є фокусувати наукові дослідження на проблематиці повоєнної відбудови економіки України:

 • аналіз національних і міжнародних пріоритетів розвитку освіти й науки;
 • концентрація інтелектуального, інформаційного, фінансового та матеріально-технічного ресурсу Університету на пріоритетних напрямах фундаментальних і прикладних досліджень для повоєнної відбудови економіки України та її регіонів;
 • поглиблення співпраці з Міністерством економіки України, зокрема через напрацювання спільних ініціатив з реалізації національного Плану відновлення України;
 • поглиблення співпраці з Глобальною федерацією рад з конкурентоспроможності через проведення спільних досліджень у сфері вищої освіти та удосконалення інноваційної моделі конкурентного розвитку економіки України;
 • моніторинг і аналіз інформації про наявні конкурси проєктів для відродження економіки України;
 • посилення міждисциплінарного підходу до проведення досліджень та створення спеціалізованих міждисциплінарних інституцій;
 • ефективне використання потенціалу міжнародних угод про співробітництво, укладених Університетом, для проведення досліджень та експертних оцінок у проблематиці відбудови економіки України.

Пріоритетні напрями наукових досліджень Університету. Суспільні науки

Пріоритетні напрями наукових досліджень. Технічні наук

Остання редакція: 20.11.23