Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ФАХОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Сайт: http://ek.kneu.edu.ua/

ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ

Засновано коледж 29 травня 1962 року Наказом Ради міністрів УРСР № 812-р, як Київський вечірній індустріальний технікум при заводі ім. Івана Лепсе  (КП «Київтрактородеталь») Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР.

До 1984 року технікум був розташований на території заводу. У 1984 р. заводом ім. І.Лепсе був побудований і забезпечений необхідною матеріально-технічною базою чотириповерховий навчально-лабораторний корпус на вулиці Василя Верховинця,3.

У 1991 році Постановою Президії Верховної Ради України від 30 липня 1991 року «Про передачу підприємств, організацій союзної підпорядкованості, розташованих на території України, у власність держави» технікум передано до Міністерства освіти України з фінансуванням за рахунок Державного бюджету.

У 1997 році відповідно до Наказу Президента України від 12 вересня 1995 року № 832/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» та Наказом Міністерства освіти України від 20 червня 1997 року № 218 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів» на базі Київського вечірнього індустріального технікуму, що ліквідується, створено Київський технікум Київського національного економічного університету, який увійшов до складу Київського національного економічного університету, як структурний підрозділ з делегованими правами фінансово-господарської діяльності.

У 2004 році реорганізовано Київський технікум Київського національного економічного університету в Економічний коледж Київського національного економічного університету.

У 2005 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2005 року № 658 «Про присвоєння Київському національному економічному університету імені Вадима Гетьмана» коледж було перереєстровано в Економічний коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

З 2013 року коледж долучений до Міжнародного (Австрія, Німеччина, Угорщина) Проекту Tempus «Формування і виховання у студентів підприємницьких навичок».

У 2018 роціЕкономічний коледж став правонаступником майна, прав та обов`язків Відокремленого структурного підрозділу Коледжу економіки і  управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», у зв`язку з його реорганізацією та припиненням діяльності. Здобувачі вищої освіти Коледжу економіки управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» продовжили навчання в Економічному коледжі з 01.09.2018 року.

За час існування навчальним закладом підготовлено понад 15 тис. висококваліфікованих спеціалістів.

Коледж ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки, за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня акредитації.

Навчання у коледжі здійснюється за денною формою навчання.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за інтегрованими навчальними планами в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.

 

Відділення економіки і права

Завідувач відділенняГолік Лідія Леонтіївна

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма  «Економіка підприємства»

Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

Вони працюють на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності, а також на посадах диспетчера виробництва, техніка з планування, техніка з підготовки виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, хронометражиста, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства, інспектора цін та інших номенклатурних посад.

Термін навчання:на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітня програма  «Облік і оподаткування»

Фахівці цієї спеціальності можуть працювати в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах, керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, рахівника, інспектора в галузі управління, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Термін навчання:на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

 

Галузь знань08 Право

Спеціальність 081 Право

Освітня програма  «Правознавство»

Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для надання послуг підприємцям; щодо адвокатської діяльності (консультування та представництво з цивільних справ, кримінальних справ, консультування та представництво у зв’язку з трудовими суперечками під наглядом професійного адвокату); нотаріальної діяльності (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса); консультації з питань комерційної діяльності і управління; діяльність у сфері юстиції та правосуддя; управління і нагляд у сфері оподаткування; діяльність органів прокуратури (організаційно–технічне забезпечення діяльності); охорона і забезпечення громадського порядку; та обов’язкового соціального страхування.

Термін навчання:на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.

 

Відділення фінансів і маркетингу

Завідувач відділення Ящишин Володимир Якович

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма  «Фінанси, банківська справа та страхування»

Після одержання диплому фахівці можуть працювати на посадах: дилера (біржові торговці за свій рахунок) та брокера (посередника) із заставних та фінансових операцій, біржового маклера, страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора податкової служби, інспектора-ревізора, митного інспектора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з експорту, контролера-оператора, старшого контролера-касира, старшого контролера-оператора у бюджетних установах, організаціях, підприємствах різних форм власності.

Термін навчання:на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма  «Оціночна діяльність»

Після одержання диплому фахівці можуть працювати на посадах: оцінщика майна та земельних ділянок, на первинних засадах брокера з цінних паперів; біржового маклера; дилера цінних паперів; торговця нерухомістю; торгівельного агента; торгівельного брокера; обліковця; касира, бухгалтера, економіста.

Термін навчання:на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

 

Галузь знань07 Управління та адміністрування

Спеціальність 075 Маркетинг

Освітня програма  «Маркетинг»

Фахівці цієї спеціальності можуть працювати як технічні та торговельні представники, як агенти з комерційних послуг та торговельні брокери і можуть займати первинні посади: технік відділу маркетингу; агент торговельний; представник торговельний; торговець комерційний; торговець технічний; організатор із збуту; дилер. Вони підготовлені для діяльності у сферах , інжинірингу; надання послуг підприємцям, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки, вивчення потенціальних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів, надання інших комерційних послуг, діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів.

Термін навчання:на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

 

 

 

 

Відділення менеджменту і підприємництва

Завідувач відділення Малюх Валентина Василівна

Галузь знань07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма  «Менеджмент бізнес-організації»

Випускник даного профілю, може обіймати посади: керівника підприємства чи його заступника,менеджер-логіста, менеджера з персоналу, менеджера відділу збуту, керівника виробничого підрозділу, фахівця з аналізу ринку, економічного радника тощо.
Менеджер – це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, юриста.

Термін навчання:на базі 9 класів - 3 роки 5 місяців

                                    на базі 11 класів - 2 роки 5 місяців.

 

Галузь знань07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма  «Підприємницька діяльність»

Випускники цієї спеціальності здатні ефективно працювати на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державного управління. Фахівці у сфері економіки мають можливість започаткувати власну справу та ефективно займатись підприємницькою діяльністю.

Термін навчання:на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                    на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

 

 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

 Фаховий економічний коледж  ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 

оголошує набір слухачів на підготовчі курси. 

Додаткова інформація за телефоном:

 (044) 407-23-14

Остання редакція: 04.07.23