Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Cписки рекомендованих до зарахування за державним замовленням, сформовані в ЄДЕБО