Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Карпенко Олександр Валентинович

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:завідувач кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор наук з державного управління
Стаж роботи:24 роки
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • інформаційна політика
 • державне управління
 • цифрове врядування

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • з 25.03.2022 завідувач кафедри національної економіки та публічного управління
 • 09/2021 – 03/2022 в.о. завідувача кафедри національної економіки та публічного управління
 • 06/2021 – 08/2021 професор кафедры національної економіки та публічного управління
 • 09/2017 – 06/2021: завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України
 • 01/2017 – 09/2017: професор кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України
 • 09/2015 – 01/2017: доцент кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України
 • 09/2012 – 09/2015: доцент кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України
 • 09/2010 – 09/2012: доцент кафедри управління документно-інформаційними комунікаціями Академії муніципального управління
 • 01/2010 – 09/2011: завідувач відділу науково-аналітичної обробки та поширення інформації у сфері освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського

Практичний досвід роботи в органах державної влади:

 • 09/2011 – 11/2011: Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
 • 11/2010 – 01/2011: Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 • 09/1997 – 11/2006: Державне управління справами Президента України

Експертна, проектна та громадська діяльність:

 • експерт з акредитації освітніх програм за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2019-2022 рр.)
 • член робочої групи з підготовки проєкту Стратегії інформаційної безпеки України (при Міністерстві культури та інформаційної політики України, 2020-2021 рр.)
 • радник Голови Державного агентство з питань електронного урядування України (2015-2019 рр.)
 • експерт-консультант з оцінки результатів впровадження програми “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження” з напряму “електронне урядування / електронна демократія” (2014-2015 рр.)
 • член робочої групи з розроблення Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації  (з 2020 р. по н.ч.)
 • голова громадської організації “Офіс цифрового врядування”

Наукова діяльність:

Науковий керівник науково-дослідних робіт:

 • Сервісна діяльність органів публічної влади в умовах розвитку цифрового суспільства” ДР № 0119U101449 (2020-2021 рр.)
 • Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики України” ДР № 0117U002857 (2017-2019 рр.)
 • Інформаційно-комунікативна складова публічного управління: навчально-
  методичні розробки” ДР № 0117U002858 (2017-2019 рр.)

Голова спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Д 26.006.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління (термін повноважень 23.12.2022 – 23.12.2025)

Член спеціалізованої вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України Д 26.810.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління (термін повноважень 12.12.2017 – 30.06.2021)

Голова спеціалізованих вчених рад ДФ 26.810.001, ДФ 26.810.011, ДФ 26.810.017, ДФ 26.006.055 та ДФ 26.006.058 з присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування”

 

Член редколегії наукових фахових журналів:

 • “Університетські наукові записки” (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, з 2021 р. по т.ч.)
 • “Ефективність державного управління” (Національний лісотехнічний університет України, Львів, з 2021 р. по т.ч.)
 • “Актуальні проблеми державного управління» та “Теоретичні та прикладні питання державотворення” (Одеський регіональний інститут державного управління, Україна, 2018-2021 рр.)
 • “Збірник Національної академії державного управління при Президентові України” (2018-2021 рр.)
 • Головний редактор наукового фахового журналу “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України” (2019-2021 рр.).
 

 

Підвищення кваліфікації:

 • Інститут адміністративних наук Факультету права, управління та економіки Вроцлавського Університету (м. Вроцлав, Республіка Польща) з 13 квітня 2022 року по 20 травня 2022 року (120 годин).
 • Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, «Інноватика у викладанні інформаційних технологій у викладацькій діяльності» (108 год.).

Профілі в наукометричних базах: