Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ суспільних зв’язків

Становлення і розвиток сучасного університету не може успішно відбуватися без використання засобів маркетингових комунікацій, без необхідного позиціювання послуг підприємства на ринку та створення його позитивного загальнокорпоративного іміджу.

Відділ суспільних зв’язків покликаний виконувати саме цю функцію і у своїй діяльності створює умови для формування позитивної громадської думки про діяльність університету та здійснює рекламну підтримку іміджу найпотужнішого національного закладу вищої економічної освіти України, який має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність тощо.

Забезпечують виконання зазначеного завдання два сектори: сектор електронних комунікаційних мереж та редакційно-інформаційний сектор, шляхом проведення іміджево-рекламних кампаній.

Наказ та положення

Документація

Напрямки діяльності

 


 


 


 


 


 

 

 

 

Остання редакція: 07.06.19