Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іноземні банки в Україні

  Дослідники:
д.е.н. Івасів І.Б., к.е.н. Корнилюк Р.В.

Мета проекту:
дослідження впливу іноземних банків на розвиток банківської системи України та розробка рекомендацій економічного, нормативно-правового, інформаційного та організаційного характеру щодо регулювання діяльності іноземних банків з урахуванням національних економічних інтересів та викликів глобалізації.

Результати проекту:

Методика:

  • комплексний підхід до моніторингу діяльності іноземних банків, який дозволяє отримати кількісну характеристику їхнього впливу на банківську систему України. Індексна модель, запропонована в рамках даного підходу, включає низку індикаторів фінансового ризику та потенціалу як дочірніх, так  материнських банків і країн походження капіталу.

Пропозиції для бізнесу:

  • Аналітичні дослідження діяльності іноземних банків та нових тенденцій трансформації структури власності у банківській системі України.
  • Комплексне порівняльне дослідження ризик-профілю та економічного потенціалу дочірніх банків в Україні.
  • Оцінювання прозорості діяльності банків з іноземним та вітчизняним капіталом.
  • Реінжиніринг бізнес-процесів іноземних банків у рамках адаптації до нових умов конкурентного середовища.
  • Консультування щодо оцінки та управління вартістю банку для угод M&A.

Монографія:

Фахові публікації:

Публікації в ділових виданнях:

Апробація та обговорення результатів:

  • Круглий стіл «Іноземні банківські інвестиції: стан та перспективи розвитку» // Університетський круглий стіл. — Французько-український інститут менеджменту, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». — 20.03.2012. — Корнилюк Р.В. виступив у якості доповідача, назва доповіді «Іноземні банківські інвестиції: стан та перспективи розвитку» (html)
  • Иностранные банки в банковской системе Украины / И. Б. Ивасив, Р. В. Корнилюк // Материалы II Международной конференции "Финансовые рынки России и Европы: стратегии посткризисного развития". — Санкт-Петербург, 14–15.04.2011
  • Діяльність іноземних банків на фондовому ринку України / І. Б. Івасів, Р. В. Корнилюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону». — Полтава: ПолтНТУ, 25 – 27.05.2011. — с. 205—206
Остання редакція: 02.04.13