Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

292 – Міжнародні економічні відносини

Тимчасовий стандарт

ОНП 2019

Опис програми

Робочі програми та методичні матеріали дисциплін

Навчальні плани

рецензії стейкхолдерів

ОНП 2020

Опис програми

Робочі програми та методичні матеріали дисциплін

Навчальні плани

рецензії стейкхолдерів

Наукова складова ОНП

Теми наукових досліджень здобувачів

Якісний склад наукових керівників здобувачів PhD

Відповідність наукових праць наукових керівників темам дисертацій здобувачів

Інформація щодо залучення аспірантів та їх наукових керівників до науково-дослідних тем/проектів

Інформація про можливих членів спеціалізованих рад по захисту дисертацій здобувачами PhD

Інформація щодо залучення аспірантів до міжнародної наукової  спільноти

Документи для обговорення

Архів документів

Публікації навчально-педагогічного персоналу, які викладають на ОНП 292 Міжнародні економічні відносини доктор філософії PhD

Акредитація освітніх програм

Сертифікат про акредитацію

Остання редакція: 05.08.21