Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Законодавство у сфері гендерної рівності та недискримінації

1. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

2. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

3. Постанова Кабінету Міністрів України № 930 від 9.10.2020 р. «Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

4. Постанова Кабінету Міністрів України № 997 від 28.11.2018 р. «Питання проведення гендерно-правової експертизи»

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08. 2022 р. № 752-р «Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022—2024 роки»

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 р. № 1163-р «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року»

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності»

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1544-р від 28.10.2020 р. «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року»

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1128-р від 16.09.2020 р. «Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності»

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1163-р від 20.12.2022 р. «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації»

11. Наказ Міністерства соціальної політики України № 448 від 9.08.2021 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення гендерного аудиту підприємствами, установами та організаціями»

12. Наказ Міністерства соціальної політики України № 56 від 29.01.2020 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах»

13. Наказ Міністерства соціальної політики України № 86 від 07.02.2020 р. «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів»

14. Наказ Міністерства соціальної політики України № 257 від 14.04.2020 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ»

15. Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 02.01.2019 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»

16. Наказ Міністерства соціальної політики №359 від 27.12.2022  р. «Про затвердження Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад»

17. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1182 від 05.11.2021 р. «Про затвердження Методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти»

18. Указ Президента України №398/2020 р. «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»

19.  Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 р. «Про Національну стратегію у сфері прав людини»

Остання редакція: 07.05.24