Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Gender Initiative for Universities and Society

Проектна команда GENIUS (Gender Initiative for Universities and Society)

 

Дата створення: липень 2017 року

Місія: справедлива, успішна та мирна Україна через гендерну рівність

 

Цілі групи GENIUS:

- впровадження європейських практик гендерної політики та структурних змін у КНЕУ та університетах-партнерах

- поширення гендерних знань серед студентства та академічної спільноти

- співпраця з роботодавцями та іншими партнерами щодо сприяння реалізації професійного потенціалу жіноцтва

- сприяння жіночому лідерству через просвітницьку діяльність та розбудову міжнародних жіночих мереж

 

Склад:

Курченко Ліна – координаторка, експертка з гендерної комунікації та зв’язків з німецькомовними країнами, доцентка кафедри німецької мови

Коломієць-Людвіг Євгенія – модераторка, експертка з організаційних процесів та інтернаціоналізації, доцентка кафедри підприємницького та корпоративного права

Вінська Оксана – експертка з гендерної аналітики в економіці, доцентка кафедри європейської економіки і бізнесу

Ілікчієва Катерина - експертка з протидії гендерному насильству та гендерно-правової експертизи, доцентка кафедри кримінального права та процесу

Токар Володимир - експерт з кількісних методів у гендерних дослідженнях, професор кафедри міжнародних фінансів

Цимбалюк Світлана - експертка з управління персоналом, мотивації та гендерних розривів в оплаті праці, деканка факультету управління персоналом, соціології та психології

 

Заходи, організовані групою GENIUS:

• Група GENIUS ініціювала внесення змін до проекту Етичного кодексу КНЕУ, які стосуються забезпечення рівних можливостей та недискримінації – грудень 2017 р.

https://kneu.edu.ua/userfiles/results_public_discussion/ZvD196t_po_gromadskomu_obgovorennyu.PDF

 

• Опитування в КНЕУ “Гендерні аспекти професійної реалізації особистості в академічному середовищі”: команда GENIUS вперше провела емпіричне дослідження гендерного балансу в різних сферах життєдіяльності КНЕУ, оцінивши вплив гендерного фактору на участь в управлінні, ініціюванні та обговоренні важливих рішень, а також на професійну реалізацію викладачів. Опитування показало обмеженість реалізації професійного потенціалу жінок, а саме вони складають майже 70% науково-викладацьких кадрів КНЕУ(грудень 2017 р. - січень 2018 р.)

 

• Створення і постійна інформаційна підтримка сторінки GENIUS у фейсбуці https://www.facebook.com/genius.ua/ - лютий 2018 р.

 

• Міжнародний круглий стіл “Gender in Academia: Status Quo” 15 лютого 2018 р. за участю науковців з Німеччини, Грузії, Швеції, Азербайджану, України, Народного депутата С. Лещенка, представниць посольства Німеччини, проекту ГОБ, НГО «Поруч» та ін. – див. Вінська О., Курченко Л. «КНЕУ за гендерну рівність», «Економіст» №20-21 (1495-1496), квітень-травень 2018р.

https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2018/kviten_traven_s.pdf

 

• Флеш-моб "Чому я ЗА рівні можливості" - опитування адміністративного, викладацького складу та студентів КНЕУщодо доцільності запровадження політики рівних можливостей, листопад 2018 р. https://www.facebook.com/genius.ua/photos/rpp.332701407230543/525838064583542/? type=3&theater

 

• Міжнародна дискусія з гендерних питань в ЄС та Україні «Гендерна політика і добробут суспільства» 14 листопада 2018 р. (спікери: Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії пані Г. Поппеллер, Народна депутатка С. Заліщук, ректор університету Д. Лук’яненко). Детальний опис: Курченко, Л. Гендерна політика і добробут суспільства // Економіст №26-27 (1501-1503), грудень 2018. - С.2.

https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2018/12_s.pdf

 

ФОТО. Проектна группа GENIUS та Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії пані Герміне Поппеллер

 

 

• Відкрита дискусія "Гендерне насильство: окремі питання протидії" 5 грудня 2018 р. в рамках акції "16 днів проти насильства" (спікерка – доц. Ілікчієва К.)

 

• постійно діючий студентський науковий гурток «Правова характеристика гендерного насильства» (керівник – доц. ІлікчієваК.)

 

• GENIUS в університеті Констанц: Workshop “Issues surrounding gender and their relevance for the institutional development” 23-27 квітня2018 р.

Виступи з доповідями:

S. Tsymbalyuk “The conditions for an individual’s professional development in the academic environment: gender aspects (the results of survey in the KNEU”

O. Vinska, V. Tokar “Female empowerment in academia: case of the KNEU top management”

L. Kurchenko “The male bias in KNEU communications practices”

Y. Kolomiiets-Liudvig “Gender breakdown of academic mobility at the KNEU”

K. Ilikchiieva “Organization of and decision making at the KNEU”

За результатами семінару опубліковано статтю: Коломієць-Людвіг Є., Курченко Л. Чи стане КНЕУ флагманом демократизації українського академічного середовища? // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» №5, 2018. – С. 11-18

https://kneu.edu.ua/ua/publ_ivo&act=p_id(8395)/

 

• Л. Курченко пройшла стажування в офісі рівних можливостей університету Констанц у рамках програми академічної мобільності Європейського Союзу Erasmus+ 1-15 квітня2019 р.

 

ФОТО. Команда GENIUS у міжнародному департаменті університету Констанц

 

 

• Німецько-український симпозіум "Впровадження гендерного виміру в сучасному університеті"  (КНЕУ, Київ, 19-20 червня, 2019 року)

ФОТО. Панельна дискусія "УКРАЇНА-НІМЕЧЧИНА: ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ" (Німецько-український симпозіум "Впровадження гендерного виміру в сучасному університеті" )

 

ФОТО. Тренінг "ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" (Німецько-український симпозіум "Впровадження гендерного виміру в сучасному університеті")

 

•  Учасники GENIUS відвідали   Віденський університет економіки і бізнесу та ознайомились з діяльністю Комітету рівного ставлення (24-29 листопада 2019 р.)

 

Проекти:

• Починаючи з лютого 2020 року GENIUS спільно з університетом Констанц імплементує проєкт "Розвиток жіночого лідерства в академічному середовищі Німеччини та України" (FLAMINGU) за фінансування ДААД з фондів Федерального міністерства економіки, співробітництва та розвитку Німеччини.

Проект спрямований на створення структур для забезпечення рівності, розширення можливостей жіночих науково-педагогічних кадрів та встановлення гендерної справедливості у КНЕУ. Його завдання - закласти основу для впровадження європейських стандартів рівності шляхом розбудови відповідних структур (документів та процесів), сенсибілізації керівництва університету, сприяння зростанню жінок до лідерських позицій  та підвищення кваліфікації управлінського персоналу.

 

 

Особливі відзнаки членів групи:

- наукова робота Вінської О., Токара В. «Європейські стандарти корпоративної соціальної відповідальності банківського бізнесу в Україні: перспективи імплементації гендерної рівності» визнана кращою у категорії «Перспективи сталого банківництва» конкурсу наукових праць молодих науковців «Роль фінансового сектора у досягненні сталого розвитку: Європейський досвід та можливості його впровадження у національну практику».

- Стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених на проведення досліджень в рамках наукового проектуТокар В.В. «Фінансово-економічні та інституційні механізми імплементації гендерної рівності у системах забезпечення економічної безпеки ЄС та України»

 

Співпраця з міжнародними організаціями членів групи:

- К. Ілікчієва співпрацювала з World Bank Group упідготовці звітів «Women, Business and the Law. Getting to Equal» та «Women, Business and the Law»; з ООН Жінки Україна у проекті «Реформи децентралізації та правоохоронної системи: трансформаційні підходи до ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок вУкраїні» в якості експертки з гендерної рівності та антидискримінації.

 

Публікації:

Tsymbaliuk S., Kurchenko L., Tokar V.,  Vinska O., Shkoda T.  (2020). Gendered perceptions of professional development in academia: evidence from a Ukrainian university. In: Business Perspectives, Vol. 18, Issue 1, pp. 394-404 (Публікація у журналі, зареєстрованому в наукометричній БД Scopus, 3 квітня 2020   http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.34 )

Остання редакція: 18.12.20