Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гальперіна Любов Павлівна

Кафедра: Кафедра міжнародного менеджменту
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

У 1991 р .з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність за дипломом «Географ. Економіко географ. Викладач». Навчалась в аспірантурі Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, де у 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Соціальне ринкове господарство Німеччини: досвід трансформації східних земель» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Працювала в наукових установах (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України) та на умовах сумісництва - в ДУ «Інститут економіки та прогнозуваня НАН України» та ВНЗ  ІV рівня акредитації, у тому числі в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ).

З 2012 р. основне місце роботи – кафедра міжнародного менеджменту КНЕУ.

Вчене звання доцента кафедри міжнародного бізнесу присвоєно у 2006 р. Вчене звання професора кафедри міжнародного менеджменту - у 2015 р.

Наукові інтереси полягають у актуальних фундаментальних та прикладних міждисциплінарних дослідженнях міжнародних економічних відносин; міжнародного менеджменту; системної адаптації національних економік до імперативів глобального розвитку; глобальних засад сталого розвитку сучасного суспільства.

Здійснювала керівництво та була відповідальним виконавцем понад 25 науково-дослідних розробок на замовлення міністерств і відомств України, вітчизняних та зарубіжних компаній. Співавтор національних доповідей, стратегій реформування секторів економіки, планів дій, методик, нормативів, впроваджених на загальнодержавному та галузевому рівні. Брала участь у якості експерта та тренера у програмі Секторальної Бюджетної Підтримки Європейської Комісії.

Автор більше 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Підготовала 4-х кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини:

Лисецька Н.М.  «Формування інноваційної інфраструктури в системі інструментів міжнародної конкурентоспроможності України» (2010 р.);

Крайчак Є.В. «Управління державним зовнішнім боргом України» (2010 р.);

Гріценко Х.В. «Фінансове регулювання відкритої економіки в умовах глобальних ризиків» (2011 р.);

Гончаревич Л.Г. «Гармонізація податкової системи до вимог ЄС в контексті міжнародної конкурентоспроможності» (2011 р.).

Впровадила у навчальний процес факультету міжнародної економіки і менеджменту он-лайн платформу з використанням комп’ютерних ділових ігор.

Пройшла стажування в Інституті підвищення кваліфікації у галузі дистанційних освітніх технологій (м. Київ, 2016). Отримала сертифікат провідного аудитора Energy Management Systems Auditor / Lider Auditor Training Course (Based on ISO 50001:2011 Standard) (Bureau Veritas, м. Київ, 2013). Пройшла тренінги «Модель європейського регіонального розвитку» (фонду Жана Моне, що реалізуються на базі КНЕУ за підтримки Європейської Комісії  (м. Київ, 2013), «Розробка та впровадження системи енергоменеджменту (СЕнМ) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001» (м. Київ, 2013–2014), стажування в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України (м. Київ, 2013).