Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сектор дослідження соціально-економічного розвитку Китаю

Сектор досліджень cоціально-економічного розвитку КНР є структурною ланкою Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, що займається вивченням, систематизацією та аналізом тенденцій соціального та економічного розвитку китайської економіки.

Метою діяльності Сектору є комплексне дослідження соціальної політики, ефективності функціонування національної економічної системи, механізмів забезпечення економічного лідерства та соціальної стабільності КНР, а також узагальнення китайського досвіду для формування пропозицій та рекомендацій для уряду України задля підвищення конкурентоспроможності української економіки.

 

Напрями досліджень Сектору:

 1. Аналіз соціально-економічного розвитку Китаю:
  • аналіз соціальної політики китайського уряду з 1978 року дотепер як основи підвищення рівня життя населення країни;
  • комплексний аналіз соціального потенціалу Китаю та визначення ефективністі його реалізації;
  • аналіз економічної політики китайського уряду;
  • виявлення та оцінка ключових напрямів встановлення економічної рівноваги в КНР;
  • розробка сценаріїв соціально-економічного розвитку КНР та України;
  • дослідження економічного зростання КНР як складової конкурентного розвитку;
  • оцінка соціально-економічного ефекту інклюзивних чинників розвитку Китаю;
  • аналіз збалансованості регіонального розвитку Китаю;
  • прогнозування напрямів розвитку цифрової економіки КНР та країн світу.
 2. Консалтинг з напрямів реалізації соціальної та економічної реформи в КНР та уроки для Україні:
  • аналіз нормативно-законодавчої бази щодо напрямів реалізації соціальної реформи в КНР та розробка пропозицій для  Україні;
  • аналіз нормативно-законодавчої бази та практики впровадження економічної реформи в КНР та розробка пропозицій для  Україні;
  • аналіз результативності інструментів і стратегій досягнення мети, цільових показників соціально-економічного розвитку КНР;
  • аналіз практики впровадження напрямів розвитку «зеленої енергетики» в КНР.
 3. Пошук грантових можливостей для проведення досліджень:
  • моніторинг грантових програм та стипендій для проведення досліджень КНР;
  • організація та проведення різноманітних заходів з презентації грантових програм.
Остання редакція: 11.03.19