Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оголошується набір статей до наукового журналу "Китаєзнавчі дослідження", №1, 202118 Січня 2021р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до публікації результатів наукових досліджень, які присвячені актуальним проблемам соціально-економічного, політичного розвитку та історії Китаю, дослідженню китайської мови і літератури, вивченню контактів Китаю з іншими країнами Азії та з Україною, у науковому журналі «Китаєзнавчі дослідження», №1, 2021.


Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських, філологічних, політичних та економічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 035 «Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3).
 

Кінцевий термін подання статей: 12 лютого 2021 року. 
З графіком дедлайнів можна ознайомитися на сайті.
 
Публікація результатів дослідження безкоштовна