Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сектор дослідження стратегій інноваційного розвитку Китаю

Сектор дослідження стратегій інноваційного розвитку Китаю

 

Сектор досліджень стратегій інноваційного розвитку КНР є структурною ланкою Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, що займається вивченням, систематизацією та аналізом тенденцій інноваційного розвитку китайської економіки.

Метою діяльності Сектору є комплексне дослідження інноваційної політики, ефективності функціонування національної інноваційної системи, механізмів забезпечення технологічного лідерства та інноваційної конкурентоспроможності економіки КНР, а також узагальнення китайського досвіду для формування пропозицій та рекомендацій для уряду України задля підвищення конкурентоспроможності української економіки.

Напрями досліджень Сектору:

 1. Аналіз інноваційного розвитку Китаю:
 • аналіз інноваційної політики китайського уряду з 1978 року дотепер як основи нарощення конкурентного статусу країни;
 • комплексний аналіз інноваційного потенціалу Китаю та визначити ефективність його реалізації;
 • оцінка інноваційної конкурентоспроможності країн та регіонів світу, у т.ч. КНР;
 • бенчмаркінг інноваційної конкурентоспроможності КНР та країн-ключових інноваторів;
 • виявлення та оцінка ключових чинників забезпечення інноваційної конкурентоспроможності КНР;
 • розробка сценаріїв інноваційного розвитку КНР та України;
 • дослідження інклюзивного зростання КНР як складової інноваційного розвитку;
 • аналіз політики китайського уряду щодо інклюзивних інновацій розвитку економіки держави;
 • оцінка соціально-економічного ефекту інклюзивних інновацій;
 • бенчмаркінг інклюзивного розвитку КНР та країн світу;
 •  узагальнення стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку КНР.
 1. Консалтинг з системи захисту права інтелектуальної власності в КНР та Україні:
 • аналіз нормативно-законодавчої бази щодо захисту права інтелектуальної власності в КНР;
 • аналіз нормативно-законодавчої бази щодо захисту права інтелектуальної власності в Україні.
 1. Пошук грантових можливостей для проведення досліджень:
 • моніторинг грантових програм та стипендій для проведення досліджень КНР;
 • організація та проведення різноманітних заходів з презентації грантових програм.

 

Остання редакція: 11.03.19