Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукові видання

“Китаєзнавчі дослідження” – журнал видається двічі на рік Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ГО "Українська асоціація китаєзнавців" та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Журнал засновано в 2015 році. Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії та сучасного розвитку Китаю, дослідженню китайської мови та літератури, вивченню контактів Китаю з іншими країнами Азії та з Україною, історіографічні огляди та рецензії, а також інформацію про наукові конференції. В журналі публікуються статті вітчизняних і закордонних авторів, а також переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Китаю.

ISSN 2409-904X (Print)

ISSN 2616-7328 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23663-13503ПР від 17.12.2018

Згідно з наказом №1471 Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у наступних галузях науки та спеціальностях:        
економічні
філологічні
філософські
політичні
спеціальності – 033, 035, 051, 052, 071, 072, 073, 075, 076, 292

Метою журналу “Китаєзнавчі дослідження” є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі вивчення Китаю.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі дослідження Китаю;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в галузі теорії та практики дослідження Китаю;

– сприяти розширенню зв'язків Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ГО "Українська асоціація китаєзнавців" та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з науковими та освітніми українськими та зарубіжними спільнотами.

Періодичність журналу становить 2 номери в рік (один номер у два квартали). Приблизний обсяг – 180–200 стор.

Мова видання: українська, російська, англійська, китайська (спрощена та традиційна графіка)

Основні рубрики нашого журналу:

  • Історія, філософія та наука Китаю

  • Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю

  • Китайська мова та література

  • Переклади китайської літератури

  • Китай та його сусіди

  • Хроніка

До рубрики “Хроніка” приймаються огляди наукових заходів, які мали місце як у нашій країні, так і за кордоном.

Статті можуть подавати науковці, а також аспіранти і здобувачі (більше див.: розділ “Авторам”).

Рукописи проходять анонімне рецензування. Редакція інформує автора про приймання матеріалів або про відмову в публікації.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

При передруку посилання на “Китаєзнавчі дослідження” обов’язкове.

Остання редакція: 18.01.21