Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Яценко Ольга Миколаївна

Кафедра:Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу
Посада:Професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:21 рік
Біографія:

Освіта / аспірантура, докторантура:

 

 • 2003 р. – закінчила Державний агроекологічний університет, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (кваліфікація „менеджер зовнішньоекономічної діяльності”) диплом ТМ № 23490730 від 11 липня 2003 р.) з відзнакою.
 • 2004-2006 рр. – аспірантура у Житомирському національному агроекологічному університеті.
 • 2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: “Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки”, спец. 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (диплом ДК 040972  від 10.05.2007 р.).
 • 2009-2011 рр. – докторантура у Житомирському національному агроекологічному університеті.
 • 2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки АПК Житомирського національного агроекологічного університету (12ДЦ № 02837710 листопада 2011 р.).
 • 2012 р. – захистила докторську дисертацію на тему: “Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах глобалізації ринку продовольства”, спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством диплом (диплом ДД № 000856 від 17.05.2012 р.).
 • 2013 р. – дійсний член та академік Міжнародної академії соціально-економічних наук (Грузія).
 • 2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» (атестат АП № 000876 від 23.04.2019 р.).
 • 2019 р. – закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг». Диплом магістра з відзнакою (М 23 № 013761 від 15.02.2023 р.)

Стаж і досвід роботи:

 • 10.2014 р. по 10.2022 р.  заступник завідувача кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ);
 • 03.2013 р. і по теперішній час доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу КНЕУ;
 • 04.2015 р. по 06.2017 р. працювала за сумісництвом в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України; 
 • 2008-2013 рр. доцент, заступник завідувача кафедри економіки підприємства Житомирського національного агроекологічного університету; Додатково виконувала обов'язки в ЖНАЕУ: 1) голови Ради молодих вчених; 2) зав. редколегії газети Міністерства аграрної політики України, департаменту освіти, науки та дорадництва „Аграрна освіта”; 3) керівника наукового студентського гуртка.
 • 2004-2008 рр. асистент кафедри економіки АПК Житомирського національного агроекологічного університету;
 • 2003-2004 рр. – провідний спеціаліст сектору режимно-секретної роботи Обласного головного управління земельних ресурсів Житомирської області;

Громадська позиція (член громадських організацій): 

 • ГО «Міжнародний Центр розвитку смарт суспільства»,
 • ГО «Місія захисту бджіл імені Петра Хмари»,
 • Благодійної організації «Фонд сприяння соціально-економічному розвитку Київщини»,
 • Благодійний фонд «Рівність і взаємоповага».

Професійний досвід:

 • Керівник наукової комісії від України (економічний напрям) глобальної неурядової організації “Apimondia”  (2008 – 2013 рр.);
 • Головний редактор збірника наукових праць КНЕУ «Вчені записки (Collection of Scientific Papers «Scientific Notes»)» з 2019 р. https://vz.kneu.edu.ua/ua/;
 • Член редакційної колегії наукового фахового журналу «Міжнародна економічна політика (The Journal of International Economic Policy)» з 2019 р. http://iepjournal.com;
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник аграрної науки Причорномор'я (Ukrainian Black Sea region agrarian science)» з 2023 р.  https://bsagriculture.com.ua/uk/editorial-board;

 • Член редакційної колегії наукового міжнародного журналу “International scientific journal “Progress” (Грузія) з 2012 р.;

 • почесний член редколегії журналу групи журналів IJBST(Індія) з 2020 р.  http://board.ijbst.org/;

 • У 2013-2019 рр. була членом редакційної колегії наукового фахового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (з економічних наук);
 • У 2015-2017 рр. була членом редакційної колегії наукового фахового журналу Дипломатичної академії України при МЗС України «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (серія «Економічні науки»);
 • Відповідальна за наукове співробітництво з університетом Міссуррі, США (з 2016 р.);
 • Відповідальна за наукове співробітництво з Стамбульським комерційним університетом, Туреччини (з 2014 р.);
 • Відповідальна за наукове співробітництво з Університетом Миколаса Ромеріса, м. Вільнюс, Литва) (з 2013 р.);
 • Відповідальна за наукове співробітництво з Клайпедским Університетом «Klaipeda University» (м. Клайпеда, Литва) (з 2014 р.);
 • Відповідальна за наукове співробітництво з Міжнародною Академією Соціально-економічних Наук «International Academy of Socio-Economics» (Грузія, Тбілісі) (з 2013 р.);
 • Дійсний член та академік Міжнародної академії соціально-економічних наук (Грузія, Тбілісі) (з 2013 р.);
 • Член робочої групи Міністерства аграрної політики та продовольства України, експерт з питань розвитку бджільництва (відповідальна за питання торговельної політики та міжнародної торгівлі)  (наказ міністра № 296 від 30 липня 2015 р.);
 • Керівник науково-дослідної ініціативної теми: «Детермінанти та імперативи розвитку аграрного сектору в глобальній торговій системі» (державний реєстраційний номер 0114U001921);
 • Здійснення керівництва науковою роботою аспірантів та докторантів. Підготувала одного доктора, трьох кандидатів наукдва і двох докторів філософії (спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини).

Додатковий досвід, стажування:

 • Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за програмою: «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», МОН України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (сертифікат про курси підвищення кваліфікації № 0445; 120 год. (4 кредити) від 15.12.2022 р.);
 • Підвищення кваліфікації в International Historical Biographical Institute (Dubai– NewYork– Rome– Jerusalem– Beijing) та  участь у ІІІ Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський курс: Нові Знання,  Ідеї, Цінності, Компетентності» протягом 03.12.2021 р. – 20.01.2022 р.; 
 • International postgraduate practical internship in Lithuanian Universities «Innovative Development of European Universities: The Baltic Way» (June, 09 -16, 2019, Lithuania, Estonia, Latvia);
 • Навчально-практичні курси з підготовки фахівців у сфері біржового ринку «Біржова діяльність і торгівля» (свідоцтво № 19 від 09.06.2019 р.; 03-09 червня 2019 р., Київ);
 • Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за програмою: «ІТ – платформа освітньої діяльності викладача», МОН України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 068929 - 19, від 29.03.2019 р.);
 • International postgraduate practical internship in Lithuanian Universities «European universities and their contribution in formation and development of personality and society in the XXI century» (June, 10 -16, 2018, Vilnius-Kaunas-Klaipeda, Lithuania);
 • Modules of the British Council’s Researcher Connect Course (18-20 October, 2017, Kyiv);
 • Scientific and educational internship for the Faculty Exchange Program in the USDA and University of Missouri (July 22 – December 7, 2016, USDA, University of Missouri, USA);
 • Проект “Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства”, спільний проект КНТЕУ та ЄС,  (свідоцтво №562453-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 13.06-17.06.2016);
 • Підвищення кваліфікації в галузі дистанційних освітніх технологій, МОН України, КНЕУ (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 148281-16, 25.04.2016);
 • Лекція з питань торговельної політики ЄС Єврокомісара з торгівлі Марії Асеніус (Maria Asenius) (ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана", 08.10.2015);
 • Воркшоп Олени Лимарчук “Кар'єра менеджера у міжнародних компаніях” (Бізнес-школа МІМ-Київ, 8.07.2015);
 • Training “Active Citizens” the joint project of British Council Ukraine National Facilitator  and CO “The Club of Economists” (Kyiv, Ukraine, on June 3-5, 2015);
 • Лекція-презентація професора IE Business School Фернандо Кортінаса на тему: “Глобальна конкуренція: мультиполярний сценарій розвитку бізнесу” (29.05.2015);
 • “Практична складова в системі забезпечення якості освіти” (EID – 2015) Інститут бізнес освіти в КНЕУ (28.05.2015);
 • Scientific and practical seminar “Capitalization of the SPS into farmland Rental rates under the 2013 CAP Reform” of Prof. Stan Thompson (13.05.2015);
 • Тренінг “Європейські бізнес-практики КСВ”, спільний проект КНЕУ, Jean Monnet Fund та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури ЄС № 553110-EPP- 1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE від 22.09.2014);
 • Certificate successfully participated in the workshop on methods and skills of civic education based on the didactical approach of “Politics and Bargaining” of the CIVIC - Institute for International Education in cooperation with IFA (Institute for International Cultural Relations), Kyiv, Ukraine, 30 November 2014;
 • “Europejskie ramy kwalifikacyjne oraz narzedzia do ich realizacji w programie Horyzont 2020” (Certificate of Participation, 09.09.2014);
 • Міжнародний семінар “Клієнтоорієнтовані інноваційні технології у сучасній вищій освіті” (Сертифікат учасника, 9.12.2014);
 • “Projects preparation. EU funds” (Certificate of Participation, 13-14.09.2014);
 • Тренінг для тренерів “Модель європейської регіональної політики”, спільний проект КНЕУ та ЄС №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH, договір № 2012 - 2848 / 001 – 001 (свідоцтво № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH/27 від 05.07.2014);
 • Тренінг “Адвокація європейської інтеграції”, програма Жана Моне, спільний проект КНЕУ та ЄС №199755-LLP-1-2011-UA-AJM-MO (свідоцтво № 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO/25 від 18.04.2014);
 • International Round Table “Influence of Globalization on Economic Development and Security of Countries”; Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman & International consulting company, New York, USA (Certificate, on December 27, 2013);
 • Тренінг “Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС”, програма Жана Моне (свідоцтво № 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO/42 від 09.11.2013);
 • “Школа молодих соціологів” Державного інституту проблем сім'ї та молоді (свідоцтво № 0807 від 26.03.2004);
 • підвищення кваліфікації у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України (свідоцтво № 11/28 від 19.03.2004);
 • “Школа резерву керівних кадрів аграрних підприємств” (посвідчення  №  18 від 16.06.2003);
 • “Школа молодого політика” (за підтримки Міжнародного республіканського інституту (США) (Сертифікат визнання від 1.07.2003)

Найважливіші зарубіжні конференції:

 • II «International security in the frame of modern global challenges», at the Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania, 10.06.2019);
 • The International Scientific-Practical Conference «International Security in the Frame of Modern Global Challenges» at the Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania, June, 10, 2018);

 • Agribusiness Policy Symposium: strategic thinking in uncertain time" (Columbia, Missouri, USA, 06-07.09.2016);

 • International Scientific Conference "Smart Economic Planning and Industrial Policy Conference - SEPIP" (  Turkey, Istanbul, 2015, 2017);

 • Всесвітній конгрес “АПІМОНДІЯ” (Франція, Монпельє, 2009 р. та Київ, Україна 2013 р.);

 • Міжнародна наукова конференція “Партнерство і співробітництво в умовах фінансово-економічної кризи у східній і центральній Європі” (Польща, Люблін, 2010 р.);

 • International Scientific-Practical Conference “Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” (Литва, Каунас, 2006, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 рр.);

 • Міжнародна наукова конференція “Никоновские чтения: Глобализация и аграрная экономика России: тенденции, возможные стратегии и риски” (Росія, Москва, 2010, 2011 рр.);

 • Міжнародна науково-практична конференція “Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця” (Білорусь, Брест 2012 р.);

 • International Scientific-Practical Conference “Actual Economic Problems Under Globalization” (Georgia, Tbilisi, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 рр.);

 • International Scientific and Practical Conference "Economic growth in conditions of globalization" (Moldova, 2014).

Викладає дисципліни на кафедрі: "Торгова політика та комерційна дипломатія", "Глобальна торгова політика", "Міжнародна торгівля", "Економічна дипломатія", Міжпредметний тренінг "Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів".