Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Яценко Ольга Миколаївна

Кафедра: Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу
Посада: Заступник завідувача кафедри, професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Освіта / аспірантура, докторантура:

Одержала повну вищу освіту у 2003 р. у Державному агроекологічному університеті за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.  Докторську дисертацію захистила у 2012 р., кандидатську у 2007 р. Тема докторської дисертації: “Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах глобалізації ринку продовольства”. Тема кандидатської дисертації: “Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки”.

Професійний досвід:

 • Керівник наукової комісії від України (економічний напрям) глобальної неурядової організації “Apimondia”  (2008 – 2013 рр.);

 • Член редакційної колегії наукового міжнародного журналу “International scientific journal “Progress” (Грузія);

 • Член редакційної колегії наукового фахового журналу Дипломатичної академії України при МЗС України «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (серія «Економічні науки»);

 • Член редакційної колегії наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" (з економічних наук);

 • Відповідальна за наукове співробітництво з Клайпедским Університетом «Klaipeda University» (м. Клайпеда, Литва) (з 2014 р.);

 • Відповідальна за наукове співробітництво з Міжнародною Академією Соціально-економічних Наук «International Academy of Socio-Economics» (Грузія, Тбілісі) (з 2013 р.);

 • Дійсний член та академік Міжнародної академії соціально-економічних наук (Грузія);

 • Член робочої групи Міністерства аграрної політики та продовольства України, експерт з питань розвитку бджільництва (відповідальна за питання торговельної політики та міжнародної торгівлі)  (наказ міністра № 296 від 30 липня 2015 р.);

Найважливіші зарубіжні конференції

 •  Agribusiness Policy Symposium: strategic thinking in uncertain time" (Columbia, Missouri, USA, 06-07.09.2016);

 • International Scientific Conference "Smart Economic Planning and Industrial Policy Conference - SEPIP" (  Turkey, Istanbul, 2015, 2017);

 • Всесвітній конгрес “АПІМОНДІЯ” (Франція, Монпельє, 2009 р. та Київ, Україна 2013 р.);
 • Міжнародна наукова конференція “Партнерство і співробітництво в умовах фінансово-економічної кризи у східній і центральній Європі” (Польща, Люблін, 2010 р.);
 • International Scientific-Practical Conference “Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” (Литва, Каунас, 2006, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 рр.);
 • Міжнародна наукова конференція “Никоновские чтения: Глобализация и аграрная экономика России: тенденции, возможные стратегии и риски” (Росія, Москва, 2010, 2011 рр.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця” (Білорусь, Брест 2012 р.);
 • International Scientific-Practical Conference “Actual Economic Problems Under Globalization” (Georgia, Tbilisi, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 рр.);
 • International Scientific and Practical Conference "Economic growth in conditions of globalization" (Moldova, 2014)

Стаж роботи: 

 • 03.2013 р. і по теперішній час доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної торгівлі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ);

 • 2008-2013 рр. доцент кафедри економіки підприємства Житомирського національного агроекологічного університету; Додатково виконувала обов'язки в ЖНАЕУ: 1) голови Ради молодих вчених; 2) зав. редколегії газети Міністерства аграрної політики України, департаменту освіти, науки та дорадництва „Аграрна освіта”; 3) керівника наукового студентського гуртка; 4) заступника завідувача кафедри;

 • 2004-2008 рр. аспірант / асистент кафедри економіки АПК Житомирського національного агроекологічного університету;

 • 2003-2004 рр. – провідний спеціаліст сектору режимно-секретної роботи Обласного головного управління земельних ресурсів Житомирської області

Додатковий досвід:

 • Scientific and educational internship for the Faculty Exchange Program in the USDA and University of Missouri (July 22 – December 7, 2016, USDA, University of Missouri, USA);

 • Проект “Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства”, спільний проект КНТЕУ та ЄС,  (свідоцтво №562453-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 13.06-17.06.2016);

 • Підвищення кваліфікації в галузі дистанційних освітніх технологій, МОН України, КНЕУ (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 148281-16, 25.04.2016);

 • Training “Active Citizens” the joint project of British Council Ukraine National Facilitator  and CO “The Club of Economists” (Kyiv, Ukraine, on June 3-5, 2015);

 • Тренінг “Європейські бізнес-практики КСВ”, спільний проект КНЕУ, Jean Monnet Fund та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури ЄС № 553110-EPP- 1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE від 22.09.2014);

 • Certificate successfully participated in the workshop on methods and skills of civic education based on the didactical approach of “Politics and Bargaining” of the CIVIC - Institute for International Education in cooperation with IFA (Institute for International Cultural Relations), Kyiv, Ukraine, 30 November 2014;

 • “Europejskie ramy kwalifikacyjne oraz narzedzia do ich realizacji w programie Horyzont 2020” (Certificate of Participation, 09.09.2014);

 • “Projects preparation. EU funds” (Certificate of Participation, 13-14.09.2014);

 • Тренінг для тренерів “Модель європейської регіональної політики”, спільний проект КНЕУ та ЄС №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH, договір № 2012 - 2848 / 001 – 001 (свідоцтво № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH/27 від 05.07.2014);

 • Тренінг “Адвокація європейської інтеграції”, програма Жана Моне, спільний проект КНЕУ та ЄС №199755-LLP-1-2011-UA-AJM-MO (свідоцтво № 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO/25 від 18.04.2014);

 • International Round Table “Influence of Globalization on Economic Development and Security of Countries”; Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman & International consulting company, New York, USA (Certificate, on December 27, 2013);

 • Тренінг “Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС”, програма Жана Моне (свідоцтво № 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO/42 від 09.11.2013);

Викладає дисципліни на кафедрі: "Торгова політика та комерційна дипломатія", "Міжнародна торгівля", "Економічна дипломатія", Міжпредметний тренінг "Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів".