Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сектор українсько-китайських соціально-економічних відносин

Сектор дослідження соціально-економічного співробітництва «Україна – Китай» є структурною ланкою Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца.

Метою діяльності Сектору є комплексне дослідження стану, тенденцій та перспектив, форм, інструментів та методів, а також аналіз ефективності двостороннього співробітництва Україна-Китай, пошук шляхів удосконалення соціально-економічного співробітництва України та Китаю. Імплементація результатів наукових та науково-практичних досліджень в навчальний процес на всіх освітніх рівнях;

 

Напрями досліджень Сектору:

Дослідження та розробка шляхів удосконалення соціально-економічного співробітництва України та Китаю. Організація та сприяння посиленню співробітництва у науково-освітньому секторі:

  • координація наукової співпраці науковців, викладачів, здобувачів, студентів та учнів загальноосвітніх закладів щодо дослідження сучасного Китаю, його міжнародних відносин, зокрема відносин Україна-Китай та глобального впливу Китаю;
  • вивчення та пошук шляхів міжнародного соціально-економічного співробітництва України та Китаю;
  • організація співпраці навчальних підрозділів Університету з китайськими та іншими з зарубіжними науковими та освітніми установами щодо створення спільних бакалаврських, магістерських та сертифікаційних освітніх програм;
  • створення спільних PhD програм з китайськими та іншими з зарубіжними науковими та освітніми установами;
  • організація та проведення різноманітних заходів з партнерами в сфері наукових досліджень та освітніх проектів.
  • організація системного науково-дослідного партнерства з вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми та науковими установами у галузях синології, історії, філософії, культурології, політології, соціології, економіки, менеджменту, права, міжнародних відносин, інформаційних технологій, мови та літератури Китаю;
  • організація наукових досліджень щодо співробітництва Україна-Китай в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях»;
  • розробка сценаріїв соціально-економічного співробітництва КНР та України;
  • пошук шляхів удосконалення співробітництва Китаю та України в сфері наукових досліджень та освітніх проектів.

 

Остання редакція: 18.01.21