Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сектор глобальної місії Китаю

Сектор дослідження глобальної місії Китаю є структурною ланкою Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, що займається вивченням, систематизацією та аналізом тенденцій глобального впливу Китаю.

Метою діяльності Секторує комплексне дослідження процесів формування та презентації місії Китаю в контексті реалізації довготермінової стратегії глобального лідерства на основі наявних та потенційних геополітичних інтересів країни на світових ринках;  аналіз існуючого інструментарію та механізмів геоекономічної експансії Китаю в регіональному і міжрегіональному розрізах, поряд  з оцінкою найбільш раціональних і прагматичних форматів економіко-політичного співробітництва, а також узагальнення китайського досвіду розвитку дво- та багатосторонніх відносин для надання рекомендацій Уряду України щодо формування концептуальних засад національно-орієнтованої зовнішньоекономічної політики

Напрями досліджень Сектору:

 1. Аналіз сучасних засад китайського глобального лідерства:
 • аналіз потенціалу сучасного цивілізаційного розвитку Китаю;
 • дослідження зародження, становлення і реалізації філософії китайського глобального гегемонізму;
 • оцінка змісту та процесів тлумачення ідеологічних глобальних меседжів (послань) Китаю;
 • дослідження геоекономічних зон та ареалів КНР та процесів їх трансформації;
 • характеристика стратегій економічної експансії Китаю та перспективність їх кінцевої реалізації;
 • моніторинг процесів інституціоналізації в сучасному Китаї;
 • аналіз дуалістичної моделі «Китай регіональний» та «глобальний Китай»;
 • виявлення ефективних та проблемних механізмів (валютно-фінансових, кредитно-боргових, торговельно-інвестиційних, технологічно-інноваційних) співпраці з країнами Європи, Африки, Азії, Латинської Америки;
 • оцінка наявного і майбутнього конфліктного потенціалу Китаю в сучасному форматі традиційних та гібридних конфліктів і зіткнень;
 • прогнозування китайського месіанства в форматі сценаріїв глобального розвитку.
 1. Консалтинг в сфері пошуку оптимальних сфер і форматів співпраці КНР та України:
 • дослідження методології ідентифікації і взаємонаближення економічних інтересів у дво- та багатосторонньому форматі;
 • аналіз цивілізаційної специфіки КНР та України в форматі торговельно-економічного та соціально-політичного співробітництва.
 1. Пошук грантових можливостей для проведення досліджень:
 • моніторинг грантових програм та стипендій для проведення досліджень КНР;
 • організація та проведення різноманітних заходів з презентації грантових програм.
Остання редакція: 11.03.19