Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ільницький Денис Олександрович

Кафедра:Кафедра міжнародної економіки
Посада:Професор кафедри міжнародної економіки
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:23 роки
Біографія:

Вищу освіту здобув закінчивши у 1999 р. Київський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки та менеджменту, магістр міжнародного інвестиційного менеджменту; у 2004 р. аспірантуру Київського національного економічного університету, факультет міжнародної економіки та менеджменту, кафедра міжнародної економіки, кандидат економічних наук за спеціальністю світове господарство та міжнародні економічні відносини, тема кандидатської дисертації "Інформаційні ресурси міжнародного співробітництва". У 2013-2016 роках перебував у докторантурі КНЕУ в результаті чого захистив докторську дисертацію на тему "Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: інтелектуально-ресурсний вимір".

У квітні 2022 року отримав атестат про здобуття вченого звання професора по кафедрі міжнародної економіки.

Брав участь у науково-освітніх проектах, що проводились під егідою таких організацій як Британська Рада, Всесвітня організація інтелектуальної власності, InWent, Лондон Метрополітан Університет, Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія) тощо.

Науковий співробітник Інституту вищої освіти КНЕУ з березня 2009 року.

Виконавець наукових досліджень, які фінансувались з коштів державного бюджету, зокрема, «Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України», «Глобальні імперативи конкурентоспроможності національних систем вищої освіти», «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики», «Стратегія створення дослідницьких університетів світового рівня», «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку».

Стаж педагогічної роботи: з 1999 року працює на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету.