КНЕУ - Кандидатські дисертації

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ»
 

ЛЕВЧЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА
Дата захисту: 19.06.2018
Науковий керівник: к.е.н., доцент Дегтярьова Наталія Володимирівна

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів в Україні. Визначено особливості, що дають змогу виокремити послуги з управління активами з-поміж інших фінансових послуг та видів професійної діяльності на фінансовому ринку. Розроблено критерії та запропоновано класифікацію споживачів фінансових послуг. Проаналізовано діяльність з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням показників рівня конкуренції та концентрації ринку. Побудовано модель, використання якої дозволить прогнозувати розвиток ринку фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання, пруденційного нагляду, підготовки та атестації фахівців з управління активами.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача відділу фінансової політики Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (м. Київ),   д.е.н., професора Корнєєва Володимира Вікторовича (відгук)

Доцента кафедри фінансових ринків  Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), к.е.н. Рябокінь Марини Валеріївни (відгук)

 
«МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ»
 

ПАРХЕТА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІВНА
Дата захисту: 19.06.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор Гаманкова Ольга Олексіївна

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних основ медичного страхування, виявленню напрямів його розвитку як джерела фінансування охорони здоров’я в Україні, а також запровадження страхової медицини. Узагальнено теоретичні підходи до трактування понять «медичне страхування» та «бюджетне фінансування». Розглянуто теоретичні засади функціонування медичного страхування. Досліджено історію розвитку та становлення медичного страхування в Україні. Визначено принципи організації та методи фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано соціально-демографічні та економічні чинники розвитку медичного страхування. Визначено роль добровільного медичного страхування у зміцненні фінансового підґрунтя закладів охорони здоров’я. Виявлено основні проблеми на шляху запровадження страхової медицини в країні. Розроблено рекомендації щодо розвитку добровільного медичного страхування та запровадження обов’язкового медичного страхування як додаткових джерел фінансування охорони здоров’я в країні.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри економічної теорії Національного юридичного університету Імені Ярослава Мудрого, м. Харків,  д.е.н., професора Нечипорук Людмили Володимирівни (відгук)

Професора кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  к.е.н., професора Пікус Руслани Володимирівни (відгук)

 

Остання редакція: 08.06.18