Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«МЕХАНІЗМ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ»
 

Кікоть Олександр Юрійович
Дата захисту: 19.10.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Диба Михайло Іванович

Дисертація присвячена проблемі оцінювання та управління механізмом аукціонної торгівлі цінними паперами. Розглянуто історію використання аукціонів на ринку цінних паперів,досліджено понятійний апарат аукціонної торгівлі,визначено характерні ознаки аукціонів,запропоновано визначення аукціону цінних паперів. Здійснено класифікацію аукціонів цінних паперів та виявлено особливості функціонування основних форматів проведення аукціонних торгів цінними паперами. Розроблено методичні підходи до оцінювання та управління механізмом аукціонної торгівлі цінними паперами. Проаналізовано теоретичний, економетричний та експериментальний підходи до оцінювання аукціонів цінних паперів, для кожного з яких виявлено умови та особливості використання відповідних методів оцінювання,запропоновано процедуру відповідного оцінювання,розглянуто особливості проведення кожного з етапів оцінювання,визначено переваги та недоліки відповідних методів оцінювання. Для множинних аукціонів цінних паперів запропоновано показники конкуренції, а також показники ефективності аукціону за доходом. В якості прикладу оцінено функціонування аукціонів ОВДП Міністерства фінансів України.

Автореферат

 
«ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІВ»
 

Макаренко Тетяна Юріївна
Дата захисту: 19.10.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Терещенко Олег Олександрович

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад вартісно-орієнтованого контролінгу та розробці науково-практичних рекомендацій щодо запровадження його інструментів на підприємстві.Визначено теоретичні основи вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами. Розкрито роль вартісно-орієнтованого контролінгу у прийнятті фінансових рішень на корпоративних підприємствах. Систематизовано ключові інструменти контролінгу, орієнтованого на максимізацію вартості компанії. Обґрунтовано концептуальний підхід до вартісно-орієнтованого контролінгу на основі індикатора економічної доданої вартості.Проведено оцінку факторів впливу на вартісно-орієнтовані показники. Доведено гіпотезу, що варіація ринкової вартості підприємства більшою мірою залежить від зміни показника EVA, ніж від зміни традиційних показників дохідності, розрахованих на базі бухгалтерської звітності. Спростовано гіпотезу, відповідно до якої значення періодичного показника EVA є індикатором створення акціонерної вартості.Розроблено рекомендації щодо інтеграції вартісно-орієнтованих показників у систему планування і контролю на підприємстві. Обґрунтовано пропозиції щодо використання інструментарію вартісно-орієнтованого контролінгу для мінімізації принципал-агент конфліктів та мотивації менеджменту до прийняття рішень, орієнтованих на максимізацію вартості. Визначено шляхи інтеграції вартісно-орієнтованого репортингу у річну бізнес-звітність підприємства.

Автореферат

 

Остання редакція: 21.09.17