Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науковий збірник «Моделювання та інформаційні системи в економіці»

mise@kneu.edu.ua
Науково-аналітичний журнал «Моделювання та інформаційні системи в економіці» - присвячений поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень у напрямі:

 • моделювання проблем економіки;
 • економіко-математичних методів та моделей прогнозування розвитку економіки;
 • моделей і методів розв’язання оптимізаційних задач макро- і мікроекономіки;
 • розробки й застосуванні методів штучного інтелекту і експертних методів;
 • розробки оптимальних організаційних структур управління в економіці;
 • економічної інформатики;
 • створення комп’ютерних технологій систем обробки економічної інформації;
 • економіко-математичного моделювання підприємницької діяльності;
 • вдосконалення методів і моделей менеджменту, маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності;
 • інформаційного забезпечення систем підтримки прийняття інноваційних рішень;
 • дослідження закономірностей формування та аналізу тенденцій розвитку й взаємозв'язків масових економічних, демографічних та соціальних явищ і процесів;
 • розробки програмно-методологічних та організаційних засад статистичного спостереження;
 • формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами статистичної звітності;
 • розробки методологічних принципів формування систем статистичних показників та конструювання інтегральних показників-індикаторів стану і розвитку об’єктів статистичного дослідження;
 • теоретико-методологічних проблем типології складних економічних, демографічних та соціальних явищ;
 • статистичного вимірювання взаємозв’язків економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів;
 • статистичного оцінювання стану і розвитку ринкової економіки;
 • статистичної оцінки ризику економічної діяльності.

Заснований у 1965 році.  Виходить двічі на рік

Вимоги до оформлення

Остання редакція: 06.04.17