Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання та інформаційні системи в економіці

 
Про збірник
 

Збірник заснований у 1965 році.

Входить до переліку наукових фахових видань категорії "Б", що рекомендуються Міністерством освіти і науки України.

ISSN Друкована версія: 2616-6437

ISSN Онлайн: 2708-9746

Адреса електронної пошти: mise@kneu.edu.ua

Збірник присвячено поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень галузі знань  051 - економічні спеціальності:

 • моделювання проблем економіки;
 • економіко-математичних методів та моделей прогнозування розвитку економіки;
 • моделей і методів розв’язання оптимізаційних задач макро- і мікроекономіки;
 • розроблення і застосування методів штучного інтелекту і експертних методів;
 • розроблення оптимальних організаційних структур управління в економіці;
 • прогнозування поведінки, проектування та управління системами в кіберпросторі;
 • створення комп’ютерних технологій та систем оброблення економічної інформації;
 • вдосконалення методів і моделей менеджменту, маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності;
 • дослідження закономірностей формування та аналізу тенденцій розвитку і взаємозв'язків масових економічних, демографічних та соціальних явищ і процесів;
 • розроблення програмно-методологічних та організаційних засад статистичного спостереження;
 • формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами статистичної звітності;
 • розроблення методологічних принципів формування систем статистичних показників та конструювання інтегральних показників-індикаторів стану і розвитку об’єктів статистичного дослідження;
 • теоретико-методологічних проблем типології складних економічних, демографічних та соціальних явищ;
 • статистичного вимірювання взаємозв’язків економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів;
 • системного аналізу стану і розвитку ринкової економіки;
 • керування складними системами з урахуванням конфіденційності на всіх етапах проектування,.
 
Періодичність виходу
 

Двічі на рік.

 
Вартість публікування статей
 

Згідно калькуляції Фінансово-економічного відділу (від 16.04.2019 року) вартість 1-ї сторінки оригіналу статті, поданої для публікації в наукових збірниках, журналах та інших періодичних фахових виданнях ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» складає 54 грн., 00 коп. (з ПДВ).

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з підготовкою статті до друку, перевірку на наявність текстових запозичень системою «StrikePlagiarism», отримання DOI, коректуру, макетування видання та типографські послуги.

 
Авторське право та ліцензування
 

Збірник наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці" зберігає за авторами авторські права без обмежень.

При повторному згадуванні матеріалів статей автори зобов'язуються надавати посилання на випуски збірника "Моделювання та інформаційні системи в економіці", де статті були вперше опубліковані.

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution International (CC BY).

Лицензия Creative Commons

Авторські права, ліцензування і депонування

Редакційна етика

 
Вимоги до оформлення статей
 

Вимоги до оформлення із застосуванням текстового редактора Microsoft Word

Стильовий файл для системи підготовки документів LaTeX

 
Індексування у наукометричних базах даних