Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Збірник наукових праць «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Наука не лише для вчених. Вона для кожного хто прагне зрозуміти світ.

 

Засновником та видавцем збірника наукових праць «Економіка та підприємництво» є Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

Видається з 1997 року

 

Мета– обговорення на сторінках збірника наукових праць актуальних питань економіки та підприємництва. Виходячи з поставленої мети ключовими завданнями наукового видання є :

-         оприлюднення результатів наукових досліджень з економіки та підприємництва на національному та міжнародному рівнях;

-         спонукання наукової спільноти до  діалогу про методи та моделі ведення бізнесу, а також механізми активізації інноваційного підприємництва;

-         поширення прогресивного досвіду ведення підприємницької діяльності;

-         інформування зацікавлених осіб про зміну нормативно-правової бази ведення бізнесу та інструментарію обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності.

-         формування майданчика високоінтелектуальної творчості та  апробації результатів діяльності наукових шкіл сфери економіки та підприємництва, поширення культури проведення наукових досліджень.

 

Тематична спрямованість збірника наукових праць: проблеми економічної теорії, прикладної економіки, методи і моделі розвитку економіки та підприємництва, механізми активізації інноваційного підприємництва, ключові питання обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності, правові аспекти ведення бізнесу, аналіз економік країн світу та векторів розвитку підприємництва.

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» № 409 від 17.03.2020 року  до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України включено збірник наукових праць «Економіка та підприємництво», де можуть бути опубліковані основні результати досліджень з економічних наук за спеціальностями – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292.

 

До друку приймаються тільки раніше не опубліковані статті, які містять елементи наукової новизни та сприяють розвитку економічної науки. Автор несе відповідальність за оригінальність статті.

 

Наукометричні бази:

- UIRICHS WEB;

- Research Bible (Японія);

- Google Scholar;

- Національна бібліотека імені В.І. Вернадського.

 

 

Остання редакція: 21.04.20