Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті

Нормативні документиНомер наказу, дата введення в дію
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про організацію та проведення соціологічних досліджень у Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Порядок проведення аудиту освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про моніторинг інноваційного внеску кафедр (науково-педагогічних працівників) у формування високого рейтингу Університету при науковій атестаціїНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про Електронну бібліотеку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (нова редакція)
   попередня редакція
Наказ від 21.12.2023 р. № 678
Положення про Інституційний репозитарій iRKNEU Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (нова редакція)
   попередня редакція
Наказ від 21.12.2023 р. № 678
Положення про професійний дорадчий комітет Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488

  

 

Остання редакція: 12.01.24