Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Колективний договір