Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація освітнього процесу

Нормативні документиНомер наказу, дата введення в дію
Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про освітні програми в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Програма педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань Вченою радою Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про дистанційне навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (нова редакція)
    попередня редакція
Наказ від 25.04.2024 р. № 247
Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (нова редакція)
    попередня редакція
Наказ від 25.04.2024 р. № 248
Порядок планування навчальних занять у автоматизованій системі управління навчальним процесом у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.Наказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про Електронний журнал поточної успішності здобувачів вищої освіти в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про порядок визнання результатів навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, отриманих здобувачами у неформальній та інформальній освітіНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освітив Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Порядок апеляції результатів підсумкового контролю в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Порядок надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені освітніми програмами та навчальними планами в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про електронний Індивідуальний навчальний план студента в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про організацію практики студентів Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для здобувачів освітнього ступеню бакалавр (зі скороченим терміном навчання) в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Правила призначення та виплати соціальних стипендій в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Правила призначення та виплати академічних стипендій в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця навчання за державним замовленням у Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про порядок переведення здобувачів та поновлення відрахованих осіб у Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (нова редакція)
    попередня редакція
Наказ від 30.11.2023 р. № 647
Положення про куратора академічної групи Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаНаказ від 17.11.2022 р. № 488
Положення про керівника проєктної групи (гаранта) освітньої програми в Київському національному економічному університеті імені Вадима ГетьманаНаказ від 07.06.2023 р. № 314

 

 

Остання редакція: 02.05.24