Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ»
 

ШЕРЕМЕТА ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Дата захисту:24.05.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор Дрозд Ірина Кузьмівна

Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретичних засад бухгалтерського обліку оподаткування прибутку підприємств в умовах застосування МСФЗ та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо визначення бази оподаткування податку на прибуток та її відображення у фінансовій звітності на прикладі підприємств машинобудівної галузі. Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню теоретичних положень та вдосконаленню організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку податку на прибуток підприємств та його відображення у фінансовій звітності на прикладі підприємств машинобудування. У дисертації визначено економічну сутність поняття «податок на прибуток», особливості його визначення у міжнародній практиці, розкрито порядок трансформації звітності вітчизняних підприємств у звітність за стандартами МСФЗ та US GAAP. Розкрито особливості організації бухгалтерського обліку податку на прибуток на підприємствах машинобудування з урахуванням специфіки виробничого процесу та особливостей діяльності. Запропоновано методичний підхід розрахунку податку на прибуток на базі показників бухгалтерського обліку через коригування фінансового результату до оподаткування. Даний підхід базується на схемі економічного планування показників підприємства, а тому природнім чином відповідає теорії прибутку. Розроблена практична облікова багатофункціональна модель у форматі MS Excel, яка передбачає прямий та обернений спосіб формування показників декларації з податку на прибуток на двома методами (балансовим та дохідно- витратним), що дозволяє одночасно реалізовувати одразу дві функції обліку – контрольну, шляхом тестування правильності показників декларації з податку на прибуток, та інформаційну через автоматичне формування показників декларації з податку на прибуток за допомогою коригувань фінансового результату, визначеного за стандартами бухгалтерського обліку.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Заступника директора з наукової роботи ДННУ «Академія фінансового управління» НДФІ (м. Київ),  д.е.н., професора Ловінської Людмили Геннадіївни (відгук)

Доцента кафедри аудиту та оподаткування ДВНЗ «Центрально-український національний технічний університет» (м. Кропивницький), к.е.н., доцента Назарової Галини Борисівни (відгук)

 

Остання редакція: 11.05.18