КНЕУ - Кандидатські дисертації

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ»
 

ШУБЕНКО ЄЛИЗАВЕТА СЕРГІЇВНА
Дата захисту: 26.06.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор Бондар Микола Іванович

Дисертацію присвячено вдосконаленню бухгалтерського обліку власного капіталу та побудові облікових моделей, що відображають взаємозв’язок юридичного, організаційного, технологічного, методичного забезпечення обліку власного капіталу в умовах реорганізації для практичного використання з метою управління. У дисертації визначено економіко-правову сутність власного капіталу як об’єкта бухгалтерського обліку з урахуванням факту припинення суб’єкта господарювання або його виділу. Систематизовано операції з власним капіталом, які характерні господарським товариствам в умовах їх реорганізації за її формами (приєднання, злиття, виділ, поділ, перетворення), що дало змогу окреслити комплекс очікуваних облікових операцій з акціями (частками) для господарських товариств- учасників реорганізації з урахуванням їх організаційно-правової форми. Удосконалено організаційне забезпечення обліку власного капіталу з огляду на характерні особливості процедури реорганізації й інформаційні потреби акціонерів (учасників) господарських товариств-учасників реорганізації. Упорядковано інформацію щодо вибору процедури оцінки акцій (часток) відповідно до реорганізаційних операцій з ними за участю господарських товариств з різними організаційно-правовими формами. Розроблено облікові моделі в умовах приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення, які містять юридичне, організаційне, технічне та методичне забезпечення обліку власного капіталу з метою прийняття ситуаційних управлінських рішень щодо умов розміщення корпоративних прав акціонерів (учасників).

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Декана факультету менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі,  д.е.н., професора Грінько Алли Павлівни (відгук)

Доцента кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету, к.е.н., доцента Назарової Ірини Ярославівни (відгук)

 

Остання редакція: 13.06.18