Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Докторські дисертації

 
«СИСТЕМА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ»
 

БУДЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Дата захисту: 17.12.2018 
Науковий консультант: д.е.н., професор Кіндрацька Любомира Максимівна

Дисертаційна робота спрямована на вирішення наукової проблеми розробки й обґрунтування концептуальних теоретико-методологічних і організаційно-практичних положень формування та розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку організацій відповідно до сучасних потреб і запитів менеджменту у сфері реалізації стратегії сталого розвитку. Подано теоретико-методологічну концепцію обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку організацій як цілісну інформаційну систему генерування якісної та релевантної інформації про економічні, соціальні й екологічні взаємозв’язки суб’єкта у внутрішньому і зовнішньому середовищі. Обґрунтовано базові положення державної облікової доктрини. Вдосконалено порядок облікового відображення у системі обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку інформації про економічні, екологічні та соціальні аспекти діяльності фінансового та нефінансового характеру. Визначено концептуальні засади звітності зі сталого розвитку. Розроблено методологічні засади аналітичного забезпечення сталого розвитку: сформовано методику економічного аналізу, що ґрунтується на використанні комплексного інтегрального показника через зведення значень часткових інтегральних показників складових сталого розвитку, а саме економічної, екологічної, соціальної, а також визначенні показника зовнішньої сталості.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Головного наукового співробітника відділу обліку та оподаткування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ),  д.е.н., професора, академіка НААН  Жука Валерія Миколайовича (відгук)

Професора кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне),  д.е.н., професора Левицької Світлани Олексіївни (відгук)

Завідувача кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, д.е.н., доцента Лоханової Наталії Олексіївни (відгук)

 

Остання редакція: 14.01.19