Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Докторські дисертації

 
«Уніфікація облікового забезпечення контролю формування фінансових результатів суб’єктів господарювання»
 

Осадча Ольга Олексіївна
Дата захисту: 20.09.2017
Науковий консультант: д.е.н., професор Свірко Світлана Володимирівна

У дисертації розвинуто теорію та розроблено науково-практичні рекомендації, спрямовані на зростання інформативності облікового забезпечення контролю формування фінансових результатів суб’єктів господарювання з урахуванням сучасних економічних трансформацій. Розроблено концепцію системи управлінського обліку фінансових результатів як інструменту системи контролю, зокрема, охарактеризовано структуру облікової політики для підсистеми управлінського обліку, досліджено зміст розділів управлінської облікової політики – організаційного, методичного та технічного, детально розкрито етапи організації управлінського обліку фінансових результатів з урахуванням міжнародної практики. З метою підвищення якості обліково-аналітичної інформації контролю формування фінансових результатів суб'єкта господарювання запропоновано склад методологічного забезпечення процесного підходу до обліку фінансових результатів. Сформовано карти облікових процесів на прикладі суб'єкта підприємницької діяльності та бюджетної установи, які можуть використовуватися у практичній діяльності зазначених суб'єктів при впровадженні процесного підходу до ведення бухгалтерського обліку за міжфункціональним принципом.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ),  д.е.н., професора  Пилипів Надії Іванівни (відгук)

Завідувача кафедри обліку і аудиту Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»,   д.е.н., професора Рудницького Василя Степановича (відгук)

Доцента кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., доцента Хорунжак Надії Михайлівни (відгук)

 

Остання редакція: 09.09.17