Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОПЛАТА ЗА ДИПЛОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ10 Лютого 2016р.

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Рахунок № 31257221116380

Код класифікації бюджету *25010100 

в  ДКСУ м. Києва

Код банку № 820172

Код за ЄДРПОУ 02070884

Сума до сплати  34.00 грн.( в т.ч.ПДВ)

( оплату здійснюють тільки студенти бюджетної форми навчання)