Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукові праці

Докладніше

 
Остання редакція: 08.12.14
Наукові праці
Генеза банківських криз

Генеза банківських криз: монографія / [М

Регулирование банковской деятельности в Украине и России в условиях глобализации

Регулирование банковской деятельности в Украине и России в условиях глобализации

Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів

Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія

Девелоперські компанії на інвестиційному ринку України

Девелоперські компанії на інвестиційному ринку України: Монографія

Банківські ризики: теорія та практика управління

Банківські ризики: теорія та практика управління: Монографія

Енциклопедія банківської справи України

Енциклопедія банківської справи України / Нац

Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти

Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія

Основы банковского дела

Основы банковского дела: [монография] / [А

Банківська енциклопедія

Банківська енциклопедія / М

Устойчивость денег и механизм ее обеспечения при социализме

Устойчивость денег и механизм ее обеспечения при социализме: монография / М

Финансирование и кредитование строек

Финансирование и кредитование строек : [монография] / [Н

Развитие марксистской теории денег в социалистическом обществе

Развитие марксистской теории денег в социалистическом обществе: монография / М

Финансирование и кредитование строек

Финансирование и кредитование строек : [монография] / [Н

Совершенствование кредитования подрядных строительно-монтажных организаций

Совершенствование кредитования подрядных строительно-монтажных организаций

Миграция денег и методы ее изучения

Миграция денег и методы ее изучения / Н

Денежная реформа в России 1895-1898 гг.

Денежная реформа в России 1895-1898 гг

Фінансовий менеджмент у банку

Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Л

Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні

 

Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні : [монографія] / Т

Активізація інвестиційного процесу в Україні

Активізація інвестиційного процесу в Україні : [монографія] / [Т

Управління банківськими інвестиціями

Управління банківськими інвестиціям: монографія // Пересада А

Управління інвестиційним процесом

А.А. Пересада. Управління інвестиційним процесом (2002 р

Інвестиційний процес в Україні

В монографії “Інвестиційний процес в Україні” (1998 р

Основы инвестиционной деятельности

В монографії «Основы инвестиционной деятель-ности» (1996 р

Гроші та кредит 6-те вид., переробл. і доповн

Гроші та кредит: підручник / [М

Аналіз банківської діяльності

Аналіз банківської діяльності: Підручник / [А

Портфельне інвестування

Портфельне інвестування : [підручник] / О

Інвестиційна діяльність:підручник 2009

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: [підручник]– К

Банківські операції

Банківські операції : підручник / [А

Інвестиційний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп.

Інвестиційний аналіз: Підручник

Проектное финансирование

Пересада А.А., Майорова Т

Гроші та кредит 4-те вид., переробл. і доповн.

Гроші та кредит : підручник / [М

Проектне фінансування

Пересада А.А., Майорова Т

Інвестиційний аналіз: підручник

Пересада А. А., Коваленко Ю

Гроші та кредит 3-тє вид., переробл. і доповн.

Гроші та кредит : підручник / [М

Гроші та кредит 2-ге вид., виправл. і доповн.

Гроші та кредит : підручник / [М

Гроші та кредит: пiдруч. для студ. вузiв за спец. «Фінанси та кредит»

Гроші та кредит : [пiдруч

Организация и планирование кредита

Организация и планирование кредита : [учебник] / [А

Денежное обращение и кредит капиталистических стран

Денежное обращение и кредит капиталистических стран

Учет и операционная техника в Стройбанке СССР

Учет и операционная техника в Стройбанке СССР / Л

Аналіз діяльності небанківських кредитних установ

Аналіз діяльності небанківських кредитних установ: навч

Фінансовий облік у банках

Фінансовий облік у банках: навч

Пересада А. А. “Інвестування: навчальний посібник” (2004 р.)

Пересада А. А. “Інвестування: навчальний посібник” (2004 р

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність навчальний посібник

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: [навчальний посібник

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність 2003

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність / Майорова Т

Інвестиційне кредитування

Пересада А. А., Майорова Т

Вступ до банківської справи

Вступ до банківської справи : [навч

Економіка будівельного комплексу

В навчальному посібнику для вузів П

Кредитование и расчеты в промышленности

Кредитование и расчеты в промышленности / Н