Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Генеза банківських криз

Генеза банківських криз: монографія / [М.І. Диба, А.М. Мороз, Т.П. Остапишин та ін.]; за заг. ред М.І. Диби і д.е.н., проф. А.М. Мороза. – К.:КНЕУ, 2014. – 578 с.

У монографії досліджується сутність банківських криз, їх види та зв’язок з іншими економічними кризами, що пов’язані з порушеннями рівноваги на макрорівні: борговими, фінансовими, валютними. Розглянуто історичний аспект виникнення та поширення банківських криз у різних країнах. Особливу увагу приділено процесу зародження та подальшого розвитку банківських криз, виливу глобалізаційних процесів на їх поширення та ролі державного регулювання в запобіганні їх негативних наслідків.

Для фахівців банківської та фінансової сфери; працівників банківських і фінансових установ; студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю та широкого загалу людей, небайдужих до проблем розвитку економіки та банківського сектору.

 
ЗМІСТ  
Вступ
5
Розділ 1. БАНКІВСЬКІ КРИЗИ В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ КРИЗ
7
1.1. Поняття кризи: її природа та різновиди (Мороз А. М, Остапишин Т. П.)
7
1.2. Сутність, види та періодичність економічних криз (Диба М.І., Остапишин Т.П.)
26
1.3. Характер порушень рівноваги та види економічних криз на макрорівні (Остапишин Т.П.)
46
1.4. Сутність, види, причини виникнення та закономірності поширення банківських криз (Остапишин Т.П.)
66
Література до розділу 1
85
Розділ 2. Вплив банківських криз на економічний РОЗВИТОК КРАЇН
93
2.1. Вплив державних боргів на фінансовий стан країн (Коптюх О.Г.)
93
2.2. Взаємозв’язок банківських криз і державних дефолтів (Коптюх О.Г.)
140
2.3. Ретроспектива банківських криз (Диба М. 1., Мороз А. М, Білошапка В. С.)
173
2.4. Вплив центральних банків на фінансову стабільність та їх участь у посткризовій стабілізації фінансових ринків (Білошапка В. С.)
270
Література до розділу 2
298
Розділ з. ПРИРОДА ЦИКЛІЧНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
302
3.1. Еволюція банківської діяльності та її регулювання (Диба М. І., Коптюх О. Г.)
302
3.2. Банківська діяльність в умовах глобальної та національних економік (Коптюх О.Г.)
345
3.3. Ретроспектива способів формування та використання банківських ресурсів і оцінка їх впливу на кредитні никли (Мороз А. М., Коптюх О. Г.)
374
3.4. Пилив кредитної експансії та кредитного стиснення на кредитні цикли та виникнення банківських криз (Коптюх О.Г.)
405
Література до розділу 3
448
Розділ 4. МЕХАНІЗМ КРЕДИТНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ І МОЖЛИВІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКІВСЬКИМ КРИЗАМ
455
4.1. Фактори виникнення та перебіг економічних циклів (Диба М. І.)
455
4.2. Взаємозв'язок кредитних циклів з економічними (Коптюх О.Г.)
507
4.3. Вплив відсотка на перебіг кредитного циклу (Коптюх О. Г.)
526
4.4. Державне та ринкове регулювання економіки: переваги та недоліки в контексті запобігання банківським кризам (Коптюх О.Г.)
541
Література до розділу 4 575
 
Остання редакція: 01.12.14