Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти

Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. – К.:КНЕУ, 2001. – 263

У монографії досліджуються сучасні проблеми функціонування похідних фінансових інструментів (деривативів). Висвітлюються економічні характеристики, функції, переваги і недоліки форвардних угод, ф’ючерсів, опціонів та своп-контрактів. Узагальнені світовий і вітчизняний досвід організації ф’ючерсних бірж та проблеми, що супроводжують впровадження деривативів в Україні. Особлива увага приділена концепції хеджування, а також методиці обліку та аналізу операцій з похідними інструментами, здійсненими з метою зниження цінових ризиків, сформовано методичні підходи до їх аналізу.

Монографія стане в нагоді студентам та аспірантам економічних спеціальностей, викладачам, банкірам, менеджерам, усім тим, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, менеджменту, обліку, аналізу, ризикології та методології хеджування.

 
ЗМІСТ  
Вступ 3
3
Розділ 1. Фінансові деривативи: сутність, класифікація, порівняльний аналіз  6
6
1.1. Деривативи в системі фінансових інструментів  6
6
1.2. Форвардні контракти  19
19
1.3. Фінансові ф’ючерсні контракти  31
31
1.4. Опціони  44
44
1.5. Своп-контракти  57
57
Розділ 2. Макроекономічні аспекти функціонування фінансових деривативів  69
69
2.1. Еволюція міжнародного строкового ринку: аналіз структури та динаміки  69
69
2.2. Фінансові деривативи в Україні  79
79
2.3. Макроекономічні функції похідних фінансових інструментів 92
92
2.4. Проблеми і перспективи становлення ринку фінансових деривативів в Україні  100
100
Розділ 3. Концептуальні засади хеджування  113
113
3.1. Фінансові ризики та методи їх мінімізації  113
113
3.2. Економічна сутність хеджування  127
127
3.3. Процес ідеального хеджування  141
141
3.4. Портфельний підхід до хеджування  152
152
3.5. Розвиток концепції хеджування на сучасному етапі  166
166
Розділ 4. Теоретичні основи бухгалтерського обліку фінансових деривативів  179
179
4.1. Особливості обліку похідних фінансових інструментів за міжнародними стандартами 179
179
4.2. Принципи та методи обліку операцій з фінансовими деривативами  188
188
4.3. Облік фінансових деривативів: вітчизняна практика  198
198
Розділ 5. Методика аналізу операцій хеджування  212
212
5.1. Загальні положення  212
212
5.2. Методика аналізу ризикової позиції хеджера  216
216
5.3. Методи визначення коефіцієнтів хеджування 231
231
5.4. Методичні аспекти аналізу ефективності хеджування  246
246
Список літератури  256
256

 

Остання редакція: 01.12.14