Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рекламний менеджмент

Мета науки: навчити майбутніх фахівців основам розробки рекламних кампаній. Завданням науки є надання студентам можливості засвоєння таких основних напрямів рекламної діяльності підприємства: дослідження ринку реклами; створення фірмового стилю; визначення стратегії і тактики рекламної діяльності підприємства; розробка оригінал-макетів рекламних звернень; розробка медіа-плану роботи підприємства зі ЗМІ; розробка бізнес-плану роботи з рекламними агенціями; оптимізація показу рекламних звернень у ЗМІ; проведення аналізу ефективності витрат на рекламу. Предмет науки — реклама (як товар і як процес).

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету