Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинговий менеджмент

Метою науки є виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд алгоритмів, стратегій та політики організації, планування, реалізації та контролю цих процесів. Основними завданнями науки є: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту; відпрацювання практичних навичок, розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів, удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства. Предметом науки є процеси організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності підприємства.

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету