Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вища математика (ф-т маркетингу)

Мета науки–ознайомлення  та оволодіння сучасними математичними методами  необхідними  для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки

( еластичність функцій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); вироблення  навичок математичного дослідження прикладних  задач , побудови економіко-математичних моделей і формування математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами математичного циклу; вироблення у студентів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання  та впроваджувати  їх в  аналіз прикладних задач.

 

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·       Отримання студентами базових загальних знань.

·       Засвоєння студентами основ базових знань.

·       Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·       Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·       Здатність працювати самостійно.

·       Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

·       Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

 

Остання редакція: 23.12.15

Публікаціі з предмету

 • Вища математика 6P04 (654.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Вища математика»07 Листопада 2016 р.
 • Вища математика 071 (758.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “ Математична статистика07 Липня 2016 р.
 • Вища математика 076 (758.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Вища математика»07 Липня 2016 р.
 • Вища математика 051 (759.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Вища математика»07 Липня 2016 р.
 • Вища математика 6P03 (757 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Вища математика»07 Липня 2016 р.
 • Вища математика 015 (625 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Вища математика»07 Липня 2016 р.
 • Вища математика 054 (524.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Вища математика»07 Липня 2016 р.
 • Вища математика 07 (764.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Вища математика»07 Липня 2016 р.
 • Вища математика 05 (763 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Вища математика»07 Липня 2016 р.
 • Вища математика 6301 (136.5 KB)– паспор тнауки «Вища математика» для  630106 Листопада 2015 р.
 • Вища математика (6505, 6506, 6507, 6509, 6508, 65081, 6103) (168.5 KB)паспорт науки «Вища математика» для   6505,   6506,  6507,  6509, 6508,  65081, 610306 Листопада 2015 р.
 • Вища математика 6104 (163.5 KB)паспорт науки «Вища математика» для 610406 Листопада 2015 р.