Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна теорія політики

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з концептуальними основами економічної теорії політики, інтепретацією політичного вибору суспільства з позицій економічної теорії.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів навички застосування методології економічної науки для розуміння логіки формування політичного вибору суспільства, усвідомлення принципів прийняття  оптимальних політичних рішень.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

 • використовувати методи економічного аналізу у дослідженні політичної діяльності суспільства;
 • аналізувати проблему колективного надання суспільних благ;
 • виокремлювати моделі інституціональної організації суспільної взаємодії;
 • розглядати результати процесу прийняття політичних рішень у термінах структурно-детермінованої рівноваги;
 • співставляти особливі аспекти діяльності різних категорій суб’єктів прийняття політичних рішень, що формують економічну політику;
 • розуміти політичний механізм прийняття макроекономічних рішень;
 • оцінювати величину трансакційних витрат, що виникають у процесі прийняття рішень органами державної влади;
 • обґрунтовувати вибір методів голосування та інших політичних механізмів, які б сприяли відображенню інтересів як суспільства в цілому, так і окремих громадян;
 • застосовувати нормативні принципи конституції економічної політики;
 • досліджувати економічні та політичні рішення в їх взаємозв’язку.
Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

 • Економічна теорія політики (90.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Економічна теорія політики»ень»11 Жовтня 2016 р.
 • Економічна теорія політики (254.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Економічна теорія політики»08 Липня 2016 р.