Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансове та банківське право

Мета дисципліни — формування системних знань з питань організації фінансової діяльності держави та банківської діяльності.
Завдання: засвоєння основних понять та категорій, які стосуються даної дисципліни (фінанси, фінансова діяльність, бюджет, державні доходи, державні видатки, державний борг, міжбюджетні трансферти, банк, банківські операції, банківський рахунок, вклад, банківський кредит, банківський нагляд, банківська таємниця тощо); ознайомлення з основними нормативно-правовими актами, їх аналіз, здобуття навичок тлумачення та вміння їх застосовувати до конкретних життєвих ситуацій.
Структура курсу відповідає методологічним та методичним засадам фінансового та банківського права і враховує потреби правозастосовної практики з тим, щоб сформувати у студентів сталі теоретичні знання та навички застосування фінансових і банківських правових норм у конкретних життєвих ситуаціях.

Зміст:
Розділ 1. Фінансове право  
Тема  1. Правові аспекти фінансової діяльності держави.
Тема  2. Предмет, метод, система та джерела фінансового права.
Тема  3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини.
Тема  4. Правові основи фінансового контролю в Україні.
Тема  5. Фінансово-правова відповідальність.
Тема  6. Бюджетне право та бюджетний  устрій.
Тема  7. Правові основи  міжбюджетних відносин в Україні.
Тема  8. Бюджетний процес в Україні.
Тема  9. Правове регулювання державних та місцевих доходів.
Тема 10. Податкове право та податкова система.
Тема 11. Правові засади державного та муніципального кредиту.
Тема 12. Правові основи державного соціального  страхування.
Тема 13. Правові основи державних і місцевих видатків та кошторисно-бюджетного фінансування.
Тема 14. Правове регулювання ринків фінансових послуг в Україні.
Розділ 2. Банківське право
Тема 15. Предмет, метод, система та джерела банківського права.
Тема 16. Правове забезпечення становлення та розвитку банківської системи України.
Тема 17. Правове забезпечення захисту банківської таємниці.
Тема 18. Правові основи депозитних операцій.
Тема 19. Правове регулювання розрахунково-касових операцій банків.
Тема 20. Правові осно¬ви банківського кредитування.
Тема 21. Правові аспекти банківської діяльності на ринку цінних паперів.
Тема 22. Правове регулювання валютних відносин.
Тема 23. Правові засади банківського регулювання та нагляду.

Навчальна дисципліна "Фінансове та банківське право" входить до переліку обов’язкових.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Фінансове та банківське право (811.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Фінансове та банківське право»25 Червня 2014 р.