Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правові засади банківського нагляду

Метою дисципліни «Правові засади банківського нагляду» є засвоєння теоретичних та практичних основ правового регулювання банківського нагляду, структури банківського нагляду, правового регулювання створення, державної реєстрації та ліцензування банків, правового забезпечення виїзного та дистанційного нагляду за діяльністю банків, правових аспектів застосування заходів впливу до банків за порушення банківського законодавства, правового регулювання призначення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, міжнародного співробітництва у сфері банківського нагляду тощо.

Остання редакція: 27.04.16