Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сучасні ідейно-політичні течії

Метою вивчення спецкурсу «Сучасні ідейно-політичні течії» є ознайомлення студентів з найбільш впливовими ідейно-політичними доктринами, формування у студентів політичної свідомості і демократичної політичної культури та відповідних навичок самостійної політичної діяльності.

Предметом спецкурсу виступає сутність і зміст основних ідейно-політичних доктрин та їх вплив на сучасний розвиток світу.

Остання редакція: 27.12.12

Публікаціі з предмету